Sök

Lärarförbundet kräver stärkt mandat för lärarna

Lärarförbundet vill att det ska bli tydligare att lärarna bestämmer. Skolverket tycker att skolorna själva ska sätta gränsen.

Anders Duvkär, chef för Skolverkets enhet för skolans organisation och ledning, påpekar att vårdnadshavare enligt skollagen har rätt att komma med synpunkter.

– Men de får inte lägga sig i betygssättning. Skolan behöver sätta gränser och säga: ”Det här är professionens uppdrag.” Det är viktigt att ha tydliga spelregler, i Stockholm har till exempel utbildningsnämnden beslutat om ett förväntansdokument om vad skolan och föräldrarna har rätt att förvänta sig av varandra.

Anders Duvkär.

Han berättar att skolor i Finland inte alls har samma problem med föräldrar som går över gränsen.

– Där finns en enorm tillit till professionen. Så det kanske är ett svenskt fenomen.

Lärarförbundet vill att styrdokumenten ses över, så det blir tydligt att det är lärarna som ska styra relationen.

– Vi vill att lärares mandat stärks och att gränsen mellan lärares ansvar och föräldraansvaret blir tydligare i styrdokumenten. Det är till exempel orimligt att föräldrars olika önskemål ska styra hur information ska ges. Det måste vara upp till läraren att avgöra utifrån behov. Även om det är viktigt att skolorna själva upprättar rutiner och förhållningsregler så fråntar det inte behovet av att styrdokumenten måste ändras som ett sätt att komma åt den osunda föräldrakulturen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Läs också: Varannan lärare utsätts för orimliga föräldrakrav