Sök

”Föräldrarna lägger sig i undervisningen för lite”

Är föräldrarna mer ifrågasättande hjälper det oss att utveckla skolan och undervisningen, menar Husbygårdsskolans rektor Magnus Duvnäs (mitten) och de båda lärarna Maria Blomkvist och Tom Holm. Foto: Maria Östlin

Lärarna på Husbygårdsskolan vill inget hellre än att föräldrarna lägger sig i deras arbete. Om föräldrarna ifrågasatte mer skulle det främja skolans utveckling.

Problemet med föräldrar som utövar press påersonalen är litet i Husbygårdsskolan, en F-9 skola i Husby, ett socialt utsatt område i norra Stockholm. Tvärtom önskar skolan tätare kontakter.

– Det skulle vara en fördel om föräldrarna var mer ifrågasättande. Det skulle hjälpa oss att utveckla verksamheten, säger Maria Blomkvist, förstelärare och SO-lärare.

”Det är viktigt att föräldrarna för fram sina synpunkter. De får gärna ifrågasätta mig med, det kan jag använda för att utveckla skolan.”

Magnus Duvnäs, rektor

Många av skolans 470 elever har invandrarbakgrund och kommer från barnrika familjer i miljonprogramområden. När rektor Magnus Duvnäs första gången bjöd in till föräldraforum kom det bara några få föräldrar. Nu ligger antalet mellan tio och tjugo.

– Det är klart att jag önskar att det kom fler, säger han.

Vill du att föräldrarna ska lägga sig i mer?

– Ja, det vill jag. De hör av sig för lite. När vi har kontakt är det ofta vi som tar initiativet och då händer det att föräldrarna går i försvar. 

På vilket sätt vill du att de lägger sig i?

– Det är viktigt att föräldrarna för fram sina synpunkter. De får gärna ifrågasätta mig med, det kan jag använda för att utveckla skolan.

En förklaring till att kontakter uteblir tror han är att många vårdnadshavare nöjer sig med att barnen går till skolan och kommer tryggt hem.

– Kulturellt har de inte tänket att de ska involvera sig i barnens skolgång. De tänker att det är någon annans ansvar och ser inte alltid fördelarna med ett nära samarbete. Att det dessutom är stor omsättning av elever genom att familjer flyttar eller använder det fria skolvalet påverkar nog också, säger Magnus Duvnäs.

Tom Holm, utvecklingslärare med ansvar för NO-ämnen, framhåller att tätare kontakter bidrar till arbetsro och motverkar mobbning. Han har haft elever från familjer som varit inblandade i grov kriminalitet.

– I många familjer finns ingen tradition av att plugga och be barnen att anstränga sig i skolan. De har inga rutiner som har med skolarbetet att göra. Många föräldrar har flera jobb för att klara försörjningen och orkar inte engagera sig. Storasyskon tar hand om småsyskon, säger Tom Holm.

I skolan arbetar han för att skapa en miljö och atmosfär där eleverna tycker att det är positivt att plugga. Han är också engagerad i att utveckla dialogen med föräldrarna.

– Det som fungerar bäst är telefon och sms; alla föräldrar har en mobil. Jag uppmuntrar dem att höra av sig, oberoende av vad det är. Med bra och nära föräldrakontakter minskar risken att eleverna busar och struntar i skolarbetet, säger Tom Holm.

Varannan lärare utsätts för orimliga föräldrakrav

Lärarförbundet kräver stärkt mandat för lärarna