Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Förskoleforskaren: Så snackar du bäst med vårdnadshavare

Linn Eckeskog har forskat om förskollärares kommunikation med föräldrar.

Det är viktigt att kommunicera på rätt sätt med vårdnadshavarna.
Här är guiden för hur du gör det bäst.

1. Börja med en ­inventering

– Skolan är en komplex verksamhet, så när vi berättar om vår verksamhet behöver vi göra ett urval. Det urvalet kan ske mer eller mindre medvetet. Jag brukar tänka på det som en utställning vi skapar. Vad berättar vi om och vad inkluderas aldrig i den där utställningen? Och varför? säger Linn Eckeskog, fil.dr. i medie- och kommunikationsvetenskap, läromedelsförfattare och förskoleforskare, som skrivit boken ”Kommunikation med vårdnadshavare”.

– Inventera er kommunikation det senaste halvåret. Vad berättar vi om? Hur framstår vår verksamhet i dag och hur vill vi att den ska uppfattas? Uppmuntrar vi dialog? Vilka förutsättningar ger vi vårdnadshavarna att förstå och vara delaktiga?

 

2. Skaka om idén om vad som är berättansvärt

– Utmana er själva när det kommer till vad som är ”berättansvärt” i er verksamhet. Handlar det alltid om här och nu eller finns möjlighet att berätta större eller fördjupande berättelser om er verksamhet?

 

3. Förstå målgruppen – diskutera er grupp

– I förskolors och skolors kommunikation med hemmen sker ständiga förhandlingar om identiteter och handlingsutrymme. Diskutera er självbild, men också er föräldrabild. Vad utmärker just era vårdnadshavare? Vilka drivkrafter, intressen och hinder finns? Bygg er kommunikation utifrån deras faktiska drivkrafter och motivation, snarare än utifrån vad ni tycker att de borde motiveras av. Och: Prioritera dem som är svårast att nå. De som är lättast att nå, når ni ändå. Vilken roll vill ni att de ska ha i relation till er verksamhet? I vilka ”rum” är de välkomna och när kommer de för långt in?

 

4. Strukturera era texter för att väcka intresse

– Om vi återvänder till tanken på kommunikation som en utställning: Om vi vill få besökaren att kliva in så måste vi ha något intressant i början. Tänk i termer av krokar. Ni vill kroka in vårdnadshavaren tidigt. Om föräldragruppen passerade förbi er på ett torg och ni behövde fånga deras uppmärksamhet, vad skulle ni ropa? Börja med det – det viktigaste. Människor är otåliga. Och plocka gärna ut viktiga datum och påminnelser ur den löpande texten. Ge det viktigaste  ett visuellt avskilt område.

 

5. Se relationen som en del av kompetensen

– Föräldrarelationen har behandlats styvmoderligt i forskningen och i utbildningarna, vilket fått till följd att den ses som något utanför lärarens professionella yrkesutövande. Samtidigt är många utmaningar kopplade till just vårdnadshavarna. För att skolan ska uppfylla målen i läroplanen, och för att skapa mindre gissel i vardagen, behöver samverkan betraktas som en investering och en reell del i yrket. Det behöver vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet och reflekteras över i termer av mål, utvärdering och utveckling, säger Linn Eckeskog.