Sök

"Tydligt att det här är rätta vägen”

Foto: Oskar Omne.

Medlemmarna har sagt sitt – ett kraftfullt ja till en ny organisering. Så här kommer det att funka, om de tre fackförbundens kongresser den 21 maj röstar ja till förslaget.

Lärarförbundets kongress, Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte och Skolledarnas kongress går alla till val den 21 maj om att bilda nya fackorganisationer för lärare och rektorer. Resultatet blir fackhistoria – hur det än blir. 

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

– Medlemmarna har varit tydliga, de förväntar sig mer och ser att det här är den rätta vägen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Hon syftar på omröstningen i februari 2021 där medlemmar i alla tre förbund sa ja till Sveriges Lärare respektive Sveriges Skolledare – med majoritet. 

Skolledarnas ordförande Matz Nilsson hoppas att de två förbunden ska kunna ge skjuts åt skolfrågorna inför valet.

– Eftersom skolfrågan inte är uppe så är det viktigt att vi driver den. Tillsammans skulle de två förbunden få 330 000 medlemmar, säger han, och tillägger:

Vi får större facklig styrka, håller nere kostnaderna och kan ge bättre förmåner och lägre medlemsavgifter.

Skolledarnas ordförande Matz Nilsson

– Den stora vinsten är att få två starka suveräna förbund där vi samlar alla lärare i ett förbund och alla Sveriges organiserade skolledare i det andra. Vi får större facklig styrka, håller nere kostnaderna och kan ge bättre förmåner och lägre medlemsavgifter.

Skolledarnas ordförande Matz Nilsson.

I Västerbotten röstade 94 procent av Lärarförbundets medlemmar för Sveriges Lärare.

– Förståelse bygger på kunskap. Våra förtroendevalda och våra kloka ombud har gemensamt tagit ansvar och hållit de fackliga frågorna högst upp på agendan. Det gör att medlemmarna har kunskap om frågor som angår dem även utanför den egna arbetsplatsen. Det gör att vi har engagerade medlemmar som tar ställning, säger Anna Olskog, ordförande i Lärarförbundet i Umeå.

Historiskt har Lärarförbundet varit ivrigare inför tanken på ett enat fackförbund än vad Lärarnas Riksförbund har varit. Men så har dagens Lärarförbundet formats just genom sammanslagningar.

– Det finns inte två läkarförbund eller två polisförbund och det finns ingen anledning att lärarna ska ägna tid och pengar att bekämpa varandra. Jag hoppas att få fira, säger Christer Romilson, tidigare förbundsordförande för Lärarförbundet.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (LR) blir ett enda nytt förbund, Sveriges Lärare, om de två kongresserna så beslutar. Rektorsmedlemmarna i Lärarförbundet och Skolledarförbundet bildar tillsammans Sveriges Skolledare. De två förbunden är fristående men driver gemensamma frågor inom nya föreningen Facken inom utbildning. Båda förbunden tillhör Saco. Medan den här tidningen pressläggs arbetar redaktionsrådet med att uppdatera propositionen om Sveriges Lärare. Därför kan det ske förändringar i organisationsstrukturen.

Flera av de frågor som splittrade förbunden under hans tid har förlorat relevans.

I dag är lärarutbildningarna likvärdiga och de tidigare akademiska skillnaderna mellan läroverkslärare (LR) och folkskolelärare (Lärarförbundet) är borta. Sedan första januari 2022 är Lärarförbundet medlem i Saco, en hemvist som är viktig för Lärarnas Riksförbunds medlemmar. 

Samtidigt räcker det att 1/6 av ombuden på LR:s kongress röstar nej för att fälla förslaget.

Viss osäkerhet finns

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Blir det ett väldigt tydligt nej, består vårt förbund. Blir det däremot ett svagt, men ändå blockerande nej, så tror jag att vi behöver ta en diskussion i förbundet om på vilka grunder man kan gå emot medlemmarnas tydliga vilja, säger Åsa Fahlén, ordförande i LR. 

I LR:s medlemsomröstning är ja-rösterna flest i Södermanland.

– Vi är fortsatt positiva, men det är klart att vissa frågor hänger i luften. Till exempel om de tre skolformsföreningarna får varsin representant i samtal med kommunen – eller om vi får en enda representant, säger ordföranden Johan Dunér.

Halland är den enda LR-region som röstade nej, med 54 procent av rösterna mot.

Ordföranden Sten Hagberg tycker att samgåendet går för fort. Han är skeptisk till att förslaget som ligger saknar bestämmelser om föreningar på varje arbetsplats.

– Det riskerar att bli en centralstyrd lättskött organisation. Men vi ska vara mer medlemsnära, till exempel genom att skolformsföreningarna lokalt ska ha förhandlingsmandat, säger han.

Åsa Fahlén bemöter kritiken:

– Sveriges Lärare ökar möjligheten att skapa en god representation. Både vi och Lärarförbundet har arbetsplatser där det inte finns ombud. Det finns kommuner där det inte finns ombud, skolföretag där vi inte har ombud. Möjligheten ökar att hitta ombud på alla arbetsplatser. Och det är ombuden på arbetsplatsen som representerar medlemmarna gentemot arbetsgivaren lokalt, säger Åsa Fahlén.

– I grund och botten handlar det om vilja. Tidigare har man varken velat eller sett behovet tillräckligt tydligt. Vill man, då löser man det som behövs, saknas viljan så spelar inga lösningar i världen någon roll, säger Johanna Jaara Åstrand.

Om kongresserna säger ja väntar en helt ny facklig framtid för Sveriges lärare och skolledare och dagens tre förbund blir historia. 

– En fackförening får aldrig stå still, själva grejen är rörelse, säger Johanna Jaara Åstrand.

Åsa Fahlén tror att acceptansen för ett sammangående ökat genom att förbunden involverat medlemmar och ombud i processen.

– Jag tror att det har ökat acceptansen, att det inte finns någon dold agenda. Sen har Lärarförbundets förflyttningar varit viktiga, det senaste och kanske största att bli medlemmar i Saco, säger hon.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.