Sök

Skolprofilerna om ett gemensamt lärarfack

Skolprofilerna om sin syn på en ny organisation av Sveriges lärarfack.

Snart avgörs nästa steg i en eventuell nyordning av de svenska lärarfacken.
Så tycker skolprofilerna:

Anna Ekström (S), utbildningsminister:

– Hur lärare och andra vill organisera sig fackligt bestämmer de själva, men för mig och regeringen är det viktigt att lyssna på de som arbetar i förskola och skola. Oavsett hur de väljer att organisera sig kommer jag arbeta för att ha ett gott samarbete med de fackliga organisationer som företräder förskollärare, lärare och skolledare.

Olle Linton, gymnasielärare och pristagare Stockholmare mot nazism, Stockholm:

– Ett starkt lärarfack i stället för två halvsvaga är bättre i alla sammanhang rörande avtal, arbetsmiljö och annat.

Jan Björklund (L), skolminister 2006, utbildningsminister 2007- 2014.

– Två lärarfack med sinsemellan olika syn skapar mer skolpolitisk debatt. Ett enda fack skulle bli mer utslätat för att tillgodose alla. Gymnasielärare och fritidspedagoger har ofta sinsemellan olika syn på skolan. Min syn på skolan ligger närmare LR med fokus på ämneskunskaper, statlig skola och tydliga kunskapskrav. Lärarförbundet var ofta mer kritiska mot mig. 

Linnea Lindquist, rektor, Göteborg:

– Det skulle underlätta i arbetet med tillexempel samverkan att ha ett fackförbund att förhålla sig till, jag tror även att lärarfacken skulle bli mycket starkare om de enades i ett förbund. Vi rektorer vill också att lärarna ska ha riktigt bra arbetsvillkor. 

 Per Kornhall, lärare och skoldebattör:

– Det skulle påverka mitt arbete väldigt lite. Det blir lite färre människor att hålla reda på och ta hänsyn till när jag skriver och kommunicerar. 

Isak Skogstad, lärare skolpolitiskt sakkunnig (L), samt tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeavdelning:

– Lärarfacken har sina respektive områden som de fokuserar på. Huruvida facken ska gå samman eller inte är en fråga för deras medlemmar, men personligen tycker det är vitaliserande för skoldebatten att det finns två skickliga fack som jobbar för att sätta lärarnas villkor och skolan på agendan. Som lärare skulle jag heller inte vilja att mitt fack företrädde både mina kollegor och mig samtidigt som de företräder min chef. 

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund:

– Friskolornas riksförbund är ju en branschorganisation. Det innebär att vi inte är part på arbetsmarknaden. Därmed påverkar det inte oss i den delen. Så rent praktisk så blir det en organisation mindre att ha kontakt med när det gäller utbildningspolitiska frågor och branschfrågor. Men vi ser gärna fortsatt två.

 Roger Haddad (L), skolpolitisk talesperson:

– Hur de nuvarande lärarfacken organiserar sig är en fråga som de helt och hållet äger och som jag inte har några synpunkter på. Däremot kan det påverka uppdraget i den meningen att det – om de enas – blir tydligare gentemot politiken kring dels prioriteringar dels ställningstaganden i olika sakpolitiska frågor. Jag har varit skolpolitisk aktiv sedan 2002 och det har varit väldigt tydligt inte minst nationellt att de olika lärarfacken betonar olika saker, lyfter upp olika målgrupper samt olika frågor som de anser är centralt. 

LÄS MER – KONGRESSEXTRA:

Sifo: Två av tre lärare vill ha gemensamt lärarfack

Ska staten ta över? Så säger lärarna själva

Tvärvändningen: Lärarförbundet kräver att staten tar över skolan

Chefsförhandlaren: ”Större kraft med samlat förbund”

Undersökning: Covid drabbar skolpolitiken

Lärarnas Riksförbund tvingas höja medlemsavgiften

Jaara Åstrand: Enade vi stå – söndrade vi falla