Sök

Skolpolitik i radioskugga – så säger skolprofilerna

Skolfrågor och lärares situation har sjunkit i betydelse, visar en rapport från Lärarförbundet. Så här reagerar åtta kända skolprofiler på undersökningen.

En ny undersökning visar att skolfrågor och lärares situation sjunker i betydelse. Läraren.se låter kända skolaktörer ge sin syn på saken.

LÄS MER: Undersökning: Covid drabbar skolpolitiken

Anna Ekström (S), utbildningsminister:
– Skolan är den viktigaste frågan för många, och en viktig fråga för nästan alla. Årets siffra påverkas troligen av att covid-19 och andra mer närliggande frågor kopplade till hanteringen av covid-19 blivit viktigare. Skolan har, trots en allvarlig pandemi, fungerat relativt väl i Sverige.

Olle Linton, gymnasielärare, Stockholm:
– I år har vi drabbats av en pandemi, vilket naturligtvis leder till att andra behov än utbildning uppmärksammas. Inget konstigt med det.

Jan Björklund (L), skolminister 2006, utbildningsminister 2006-2014:

– Debatten gick hög under alliansregeringens tid, därför att vi gjorde många skolreformer som var kontroversiella. Då blir det debatt och intresset stiger. Nu är dessa frågor inte i fokus längre. 

Linnea Lindquist, rektor, Göteborg:

– Det märks att vi är alldeles för få som engagerar sig för att ändra skolans styrning för att öka likvärdigheten. Jag tror att det beror på brist på kunskap om hur vi styr skolan idag och hur nedskärningarna hänger ihop med marknadsstyrningen av skolan och styrningsfilosofin new public management. Här har facken en läxa att göra, våra lärarfack måste börja utbilda sina medlemmar i systemfelen, det är bara så vi kan förbättra våra villkor och skapa en skola för alla elever. 

Per Kornhall, lärare och skoldebattör:

– Jag tycker inte att det märks. Och att det är så under pågående epidemi är inte konstigt så det kan ju vara en anledning. En annan är att (bättre) resultat i PISA kanske påverkar.

Roger Haddad, skolpolitisk talesperson (L):

– Den förra mandatperioden dominerades av rättspolitiken och trygghetsfrågor (jag var partiets rättspolitiska talesperson då och kan jämföra) och migrationsfrågorna seglade upp efter hösten 2015. Därefter kom valet, att vi inte hade en regering på plats och på det en global pandemi med fokus på liv och hälsa. Så jag är med den bakgrunden inte alls förvånad. Men skolan är vår främsta fråga och oerhört central över tid för Sveriges framtid och är övertygad om att den inför valet åter kommer att segla upp. 

 Isak Skogstad, skolpolitiskt sakkunnig (L), lärare och tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbunds studerandeavdelning:

– Jag tar det faktiskt med ro, skolfrågan är och kommer att förbli en av de viktigaste frågorna för väljarna. Vilken fråga som ligger i topp vid varje mätning avgörs i hög utsträckning av vilken fråga som är aktuell. Innan Corona var det säkerligen frågor om migration, nu är det säkert frågor om sjukvård. Att skolan inte alltid är viktigast oroar mig inte – det avgörande är att skolan är viktig. Och det brukar den alltid vara när man frågar allmänheten!

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund:

– Jag tror att det stora fokus som varit på huvudmannafrågor under senare år, med vinstfrågan i centrum, kan ha påverkat. Det är helt andra frågor som människor tycker är viktiga om du frågar allmänheten. En skoldebatt som inte handlar om det som vanliga människor anser vara relevant för skolan kan nog påverka intresset för skolfrågor i stort.