Sök
Publishing-priset logga

Nytt steg mot ny organisering

I oktober 2021 kommer respektive förbundsstyrelse att presentera förslag på inriktning för den nya organisationen och ha omröstning.

Styrelserna för Lärarförbundet, LR och Skolledarförbundet närmar sig varandra för att skapa en ny organisering för svenska lärare. Lärarförbundet vill också lämna TCO för Saco.

De tre förbundsstyrelserna har enats om en avsiktsförklaring som innebär ett stort kliv mot en gemensam organisering – något Lärarförbundet länge kämpat för. 

Lärarnas Riksförbund tog ett steg tillbaka hösten 2020 när de klev av den gemensamma utredningen om ny organisering – men nu är det full fart framåt.

 – Vi har sagt hela tiden sedan extrakongressen i fjol att när LR vet vad de vill, så är de välkomna tillbaka. Vi har träffats tillsammans med dem och Sveriges skolledarförbund under våren och i de konstruktiva samtalen har vi tillsammans kommit fram till att det finns förutsättningar för att hitta en samsyn förbunden emellan. Nu har vi tecknat en avsiktsförklaring om att etablera en ny organisering för Sveriges lärare och skolledare för att stärka professionens inflytande, den fackliga styrkan och medlemsnyttan, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Skolledarna ingår

Fyra utgångspunkter styr avsiktsförklaringen, som kan ses som ett slags avtal om att gå vidare tillsammans.

  • Samtliga medlemmar ska vara behöriga och ha en akademisk utbildning.
  • Organisationen ska vara federativ eller av federativ karaktär.
  • Skolledarna ska ingå.
  • Organiseringen ska tillhöra Saco.

Ett enat fackförbund har varit en viktig fråga för er, nu talar ni om federation?

– Exakt hur det utkristalliserar sig, det måste själva processen visa. Det vi verkligen är överens om är att vi inte är intresserade av ytterligare splittring eller försvagning. Vi vill samla alla lärare och skolledare i en gemensam organisering där det finns utrymme för särart och specifika behov, säger Johanna Jaara Åstrand.

Däremot har Skolledarna tagit plats i organiseringen, något som LR varit tveksamma till.

– Både lärare och skolledare kämpar med obalans mellan krav och resurser och vi för ständigt en kamp med politiker och arbetsgivare om investeringar i utbildning. Kan vi göra det på ett samlat sätt så kommer den fackliga styrkan att öka, säger hon.

Ordföranden för Lärarförbundet skolledare: 

– Genom att organisera sig gemensamt kan Sveriges alla skolledare skapa maximal facklig styrka och bli slagkraftigare i förhandlingarna. På så sätt optimeras också medlemsnyttan. Men det som är bra för skolledarna är också bra för lärarna. Vi har ett gemensamt samhällsuppdrag och behöver med förenade krafter arbeta för att få bättre förutsättningar för att klara det, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande, Lärarförbundet skolledare i ett pressmeddelande.

”Då faller möjligheten”

Lärarförbundets styrelse kommer också att föreslå Saco för extrakongressen i september, en mindre centralorganisation än TCO där förbundet tidigare varit medlem.

– Vi är TCO:s näst största förbund och om vi går över till Saco så kommer storleksskillnaderna förändras. Men för oss är det viktigast vad medlemskapet kan leda till och vilka möjligheter som finns. Vi är inte missnöjda med TCO, men vi vill ha de bästa möjligheterna för svensk lärarkår.

I oktober 2021 kommer respektive förbundsstyrelse att presentera förslag på inriktning för den nya organisationen. Då blir det också omröstning.
Går förslaget vidare blir det slutgiltig omröstning i maj 2022.

Men vad händer om det blir nej?

– Faller det på någon kongress, då faller den gemensamma möjligheten att bygga det nya. I Lärarförbundet går vi i så fall vidare med att samla alla lärare i ett gemensamt förbund. Vi är övertygade om att det är den bästa vägen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Detta händer nu:

September 2021: Lärarförbundets extrakongress beslutar om ansökan om medlemskap i Saco.

Oktober 2021:
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet presenterar sina förslag för respektive kongress, som får rösta.

Maj 2022: Slutgiltig omröstning i respektive kongress.

Januari 2023: Om kongresserna röstat ja, är detta startdatum för den nya lärarorganiseringen.

LÄS ÄVEN

Nya skollagarna som gäller från 1 juli

Wiman: Vi får dubbelt så mycket jobb – för samma lön

Beskedet lärarna väntat på – närundervisning till hösten