Sök

Ny organisering eller ej – det är frågan

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, hoppas på en ny gemensam facklig organisering för Sveriges lärare. Foto: Izabelle Nordfjell

En gemensam organisering för alla lärare – den frågan kommer att diskuteras vid Lärarförbundets extrakongress om knappt fyra veckor, den 9 september.

I en debattartikel i Aftonbladet den 10 augusti argumenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand varför en helt ny facklig organisering av lärarna skulle stärka Sveriges lärarprofession.

Hon analyserar läget så här:

”Trots att läraryrket betyder så mycket för vår gemensamma framtid, så har svenskt skolväsende under lång tid befunnit sig i en utdragen kris.”

Hon konstaterar att läraryrket lockar för få och att bristen på utbildade lärare är enorm.

”Orsakerna återfinns i läraryrkets höga arbetsbelastning, ett för lågt löneläge, bristen på kontinuerlig ämnesfördjupning och att lärarnas friutrymme att göra egna bedömningar och själva förfoga över arbetstiden, steg för steg pressats tillbaka”.

Självkritik

Hon är också självkritisk:

”En viktig orsak till att vi hamnat här är att lärarna inte varit samlade och talat med en gemensam röst. Lärarprofessionen är utspridd på flera fackförbund, något som leder till att arbetsgivare och politiker framgångsrikt har kunnat spela ut lärarnas olika företrädare mot varandra.”

Förbundsstyrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund föreslår nu sina kongresser, som är högsta beslutande organ, att utreda möjligheten att skapa en helt ny organisering av hela lärarprofessionen.

Coronapandemin gör emellertid att båda kongresserna kommer att genomföras digitalt. Lärarnas Riksförbund håller sin årliga kongress 5-8 september. Lärarförbundets extrakongress hålls den 9 september.

I sin debattartikel är Johanna Jaara Åstrand är tydlig med var hon står i frågan:

”Jag hoppas på positiv respons från Lärarnas Riksförbunds kongress och Lärarförbundets extrakongress om några veckor. Sveriges lärare ska inte behöva vänta längre. Lärarprofessionen måste stå starkare mot arbetsgivare och politiska beslutsfattare. Det handlar om framtiden för läraryrket, för skolan och för Sverige som kunskapsnation.”

LÄS OCKSÅ: Enade vi stå – söndrade vi falla

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.