Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Nästa steg i Saco-frågan

Extrakongressen handlar bland annat om medlemskap i Saco för Lärarförbundet.

Det är kongressdags för Lärarförbundet – igen. Förutom stadgeändringar för en ny organisation ska extrakongressen också pröva frågan om ett medlemskap i Saco.

Vanligtvis infaller Lärarförbundets kongress vart fjärde år, men den 2-3 september är det extrakongress. 

Där ska två beslut fattas. Det första handlar om ett medlemskap i Saco.

– Lärarförbundet är idag Sveriges största fackliga akademikerförbund och som lärare och skolledare delar vi såväl synen på utbildningens betydelse som de utmaningar som andra akademiker också ställs inför. Obalansen mellan krav och resurser och ett löneläge som inte motsvarar utbildning och ansvar. Genom ett medlemskap i Saco kan vi hjälpas åt att sätta tryck i de frågorna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har sedan extrakongressen 2020 utrett frågan om central organisering.

– Vi har jobbat vidare med uppdraget att bli ett starkare förbund som i högre grad tillvaratar lärarnas och skolledarnas intressen – och viktiga steg togs redan av kongressen 2018 som beslutade om att vi skulle vara ett fackligt professionsförbund där ett medlemskap kräver relevant utbildning, säger hon.

Tecknat avsiktsförklaring

Vilken roll spelar LR:s krav på Saco-medlemskap för er?

– Vi tar ansvar för vår egen utveckling. Det som tillkommit sedan vi kallade till extra kongress är att vi tillsammans med LR och Sveriges skolledarförbund har tecknat en avsiktsförklaring om att se över möjligheterna att skapa något starkare och bättre tillsammans, men det är än så länge en parallell process, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vad händer om Saco säger nej?

– Nu ska vi först låta vår kongress pröva frågan och i november håller Saco sin kongress. Inget är klart förrän det är klubbat. Men jag kan inte se någon anledning till varför Saco skulle neka oss medlemskap, säger hon.

”Bättre på att ta hand om olika lärarkategorier”

Det andra beslutet kongressen ska klubba är stadgeförändringar.

– Vi vill bli bättre på att ta hand om olika lärarkategorier särart och inflytande, samt stärka skolledarnas egna ställning inom förbundet, säger hon.

– Förslaget har arbetats fram under en bred process i förbundet bland såväl förtroendevalda och medlemmar samt genom en öppen dialog med Sveriges lärare och skolledare, säger hon.

Men parallellt pågår alltså även arbetet med Lärarnas Riksförbund och Sveriges skolledarförbund.

– Det är såklart bra för alla om vi kan komma överens och bygga något starkare, bättre och tryggare för alla Sveriges lärare och skolledare istället för att konkurrera om samma medlemmar. Vi lägger stor energi och mycket arbete på att få avsiktsförklaringen i hamn. Jag är övertygad om att det är det bästa både för dagens och morgondagens lärare och skolledare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vad händer om det inte blir någon gemensam organisering med LR?

– Vi är beredda att göra egna förändringar för att skapa ett starkare lärarfackligt förbund. Vi är övertygade om att vi gör varandra starkare, tryggare och bättre tillsammans och kommer fortsätta jobba för att åstadkomma det. Till dess blir det som hittills: att vi konkurrerar om medlemmar, resurser och inflytande i stället för att maximera den lärarfackliga styrkan och öka medlemsnyttan.

Så går vägen mot ny organisering

September 2021: Lärarförbundets extrakongress prövar frågan om medlemskap i Saco.

Oktober 2021: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet håller parallella kongresser där den gemensamma processen diskuteras.

November 2021: Sacos kongress röstar om Lärarförbundets medlemskap.

Maj 2022: parallella kongresser om en ny organisering för Sveriges lärare och skolledare.

Januari 2023: Om kongresserna röstat ja, är detta startdatum för den nya lärarorganiseringen.

LÄS ÄVEN

Jaara Åstrand: Lärare är självklart akademiker

Nytt steg mot ny organisering

Frågan: Var hamnar rektorerna vid en ny organisering?