Sök

Lärarnas Riksförbund röstar ja till att utreda nytt lärarfack

Lärarfacken kommer allt närmare varandra efter att Lärarnas Riksförbund röstat ja till att utreda ett samgående.

Lärarna Riksförbund har kommit närmare ett storfack med konkurrenten. Ett stort första steg har röstats igenom.
– Vi är ganska konservativa i vårt förbund, vi ändrar inte på saker och ting i onödan, säger en nöjd ordförande Åsa Fahlén.

Endast tre av de drygt 140 ombuden på den digitala kongressen röstade emot en utredning av möjligheterna om en ny eventuell organisering, enligt Fahlén som är glad åt beslutet.

Lika nöjd är Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand:

– Ett historiskt utredningsförslag, säger hon och hoppas få med sina medlemmar på samma linje vid extrakongressen på onsdag. Hennes medlemmar har också varit tydligare för ett stort lärarfack än det mindre LR.

Rädd att drunkna

Men även om beslutet innebär en tydlig riktning mot ett eventuellt samgående med Lärarförbundet, eller ett helt nytt lärarfack som startas på nytt från grunden och då även ihop med skolledarfacket, är det ännu oklart hur formerna kommer att se ut. En egen utredning ska ta fram förslag.

Men beslutet var långt ifrån självklart.

– Det finns en rädsla att drunkna i det här stora som man tycker Lärarförbundet representerar. Så därför är det glädande att man faktiskt vågar titta på förändring. Sen vad förändringen kommer att innebära, det vet vi inte, säger Fahlén.

Skillnader

Frågan är inte ny och många, både inom lärarkåren liksom de som står utanför, undrar varför lärarna ska ha två fack som i stort lockar samma yrkesgrupper. Det finns några skillnader. Lärarnas Riksförbund organiserar inte rektorer och har varit mer benhårda på att inte släppa in icke behöriga LÄRARE som medlemmar. Lärarförbundet är ett TCO-förbund medan LR tillhör Sacofamiljen.

Men de båda facken har närmat sig varandra.

– Skillnaden i dag är mindre än när jag gick med i slutet av 90-talet, säger Fahlén.

Men det är en bit kvar fortfarande innan Sverige kan ha ett stort lärarfack. En ny kongress måste klubba utredningens förslag.