Sök

Lärarförbundet säger "JA" till Saco

Nästa steg mot en ny organisering av alla Sveriges lärare är taget efter att Lärarförbundet sagt ja till att ansöka om inträde i Saco.

Lärarförbundets kongress har sagt ja till förslaget om att ansöka om medlemskap i Saco – och blir största förbund om de röstas in.
Resan mot en gemensam organisering av Sveriges lärare fortsätter.

Det var i december 2020 som Lärarförbundet fattade beslut om att begära utträde ur TCO, efter ett långt medlemskap.

Beslutet har enligt Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand stor betydelse för arbetet med en gemensam organisering för Sveriges lärare.

– Det har inte lagts något motförslag under kongressen, men det har varit en diskussion kring hur viktigt det är att vi fortsätter jobba med den starka värdegrund som vi har och som vi delar med TCO-familjen, och ha ett starkt engagemang i internationella frågor. Det är ett uttryck för att vi inte gör förändringen av ett missnöje med TCO utan för att vi behöver skapa ett starkare sammanhang för våra medlemmar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läs: Lärarförbundet begär utträde ur TCO

I den utredning som Lärarnas riksförbund gjort om en ny facklig organisering, framkommer det också att just den akademiska tillhörigheten är en viktig fråga för förbundets medlemmar.

Läs: Så vill LR se en ny organisering

– Rent konkret kommer den enskilda medlemmen inte märka skillnaden i sin vardag, men förhoppningsvis kommer vi att med de andra förbunden i Saco sätta större tryck på de frågor som är angelägna för medlemmarna, som bättre balans mellan krav och resurser. En fråga som våra medlemmar delar med andra akademikergrupper, säger Johanna Jaara Åstrand.

Frågan har med andra ord stor betydelse för det gemensamma arbete som parallellt pågår tillsammans med Lärarnas riksförbund och Sveriges skolledarförbund.

Styrelserna för de tre facken presenterade en avsiktsförklaring om en gemensam organisering i juni 2021.

Det arbetet pågår parallellt, samtidigt som det arbete som Lärarförbundet fullföljer det arbete som initierades genom kongressbeslut i september 2020 – att själva arbeta för en gemensam organisering med eller utan LR.

Läs: Ja till enat lärarfack

Lärarförbundet blir, om Saco röstar för inträdet, organisationens största förbund med sina 234 000 medlemmar (att jämföra med LR:s knappa 90 000).

– Mycket goda nyheter, konstaterar Saco- ordföranden Göran Arrius om dagens besked.

– Det är förstås kongressen i november som fattar beslut om att acceptera Lärarförbundets ansökan om medlemskap, men med respekt för den demokratiska processen ser jag det som ett viktigt steg på vägen till ett starkare Saco, säger han.

Nästa steg är att Lärarförbundet skickar in sin ansökan till Sacos styrelse.

Sedan röstar Sacos kongress den 10-11 november 2021.

Parallellt pågår arbetet med LR och Sveriges skolledare.

– Det är ett intensivt arbete. Det som är närmast är att kalla till våra parallella kongresser i oktober, där vi avgör hur vi går vidare med frågan, säger Johanna Jaara Åstrand.

Detta är Sacofamiljen

Akademikerförbundet SSR
Akavia
Dik
Fysioterapeuterna
Kyrkans akademikers förbund
Lärarnas riksförbund
Naturvetarna
Officersförbundet
Reservofficerarna
Sjöbefälsföreningen
SRAT
Sveriges arbetsterapeuter
Sveriges arkitekter
Sveriges farmaceuter
Sveriges ingenjörer
Sveriges läkarförbund
Sveriges psykologförbund
Sveriges skolledarförbund
Sveriges tandläkarförbund
Sulf
Sveriges veterinärförbund
Saco studentråd

LÄS ÄVEN

Jaara Åstrand: Lärare är självklart akademiker