Sök

”Lärarförbundet går starkt och samlat in i avtalsrörelsen”

Det här är en replik på artikeln: ”Sveriges lärare behöver ett centralt avtal där arbetsgivaren förpliktigas ansvar”

Vi instämmer helt i behovet av ett stärkt nationellt ansvar och vikten av att varje enskild kommun till fullo tar sitt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar genom ett avtal som motverkar ohälsa, stärker lärares inflytande över sin arbetssituation, kommer tillrätta med obalansen mellan krav och resurser och bidrar till läraryrkets attraktivitet. För alla lärare och skolledare– i alla skolformer.

Lärarförbundet går starkt och samlat in i avtalsrörelsen med tydliga krav och med medlemmars och allmänhetens stöd för att ge lärare och skolledare de förutsättningar och resurser som krävs för att  kunna ta sitt yrkesansvar. Allt annat är ett misslyckande för samhället och en dyrköpt läxa.

 

Johanna Jaara Åstrand, Ordförande  

Mathias Åström, Förhandlingschef