Sök

”Kongressen på lördag blir helt i digital form”

Frågan att utreda en gemensam organisering mellan Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund kommer inte tas upp på Lärarförbundet extrakongressen på lördag. Frågan skjuts till den 9 september.

Både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund hoppas att pandemin har klingat av efter sommaren och att man ska kunna hålla fysiska kongresser den 9 respektive 5 september. Förbunden skjuter därför på både debatten och beslutet kring utredningen om hur en gemensam organisering mellan förbundet ska kunna se ut. Och hur man skulle kunna organisera de olika medlemsgrupperna inom förbunden på ett annat sätt för att kunna ta tillvara medlemmarnas intressen.

Frågan om en eventuell gemensam organisering anses vara så viktig att den kräver en fysisk kongress vilket i dagsläget inte är möjligt på grund av coronapandemin.

– Förbundsstyrelserna i de båda förbundet har landat i att man helst ser en fysisk kongress för att kunna ta beslut i den här frågan, säger Malin Tyfvesson, samhällspolitisk chef på Lärarförbundet.

Extrakongressen öppnas alltså på lördag och fortsätter i september.

– Kongressen på lördag blir helt i digital form och vi räknar med att vara klara på 1,5 timme. Vi kommer att ta upp en rad formaliapunkter på dagordningen som val av ordförande och sekreterare för kongressen och val av en ny förbundsstyrelseledamot. Resten av dagordningens punkter ajourneras till i september, säger hon.

På kongressen på lördag ska en förbundsstyrelseledamot väljas in efter att Johan Törnroth avgått. Valberedningen har föreslagit Kent Andersson, Hallsbergs avdelning, men det finns även andra kandidater som Klara Frohm, Stockholm, Madeleine Eriksson, Jönköping och Cecilia Rahbek Nöhr, Eskilstuna.