Sök

Lärarförbundet beredda lämna TCO

”Under våren ska vi förutsättningslöst utreda vilken centralorganisation som Lärarförbundet vill tillhöra i framtiden”, säger Johanna Jaara Åstrand.

Som en del på vägen mot ett större och starkare fackförbund, har Lärarförbundet beslutat att säga upp sitt medlemskap i TCO.
– Den akademiska tillhörigheten är viktig för många lärare och skolledare, och vi är det största akademikerförbundet, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Under förbundsstyrelsens torsdagssammanträde fattades beslutet om att begära utträde ur TCO.

– Under våren ska vi förutsättningslöst utreda vilken centralorganisation som Lärarförbundet vill tillhöra i framtiden, säger Johanna Jaara Åstrand. 

Beslutet är en konsekvens av det uppdrag extra kongressen gav styrelsen tidigare i år.

– Vi har fått uppdraget att samla alla lärare och skolledare i ett starkare fackförbund och som en del i den processen titta på om centralorganisationstillhörigheten står i vägen för den ambitionen. Även om LR röstade nej till en gemensam utredning av frågan, fortsätter vi med den strävan vi haft hela tiden, att bygga något nytt, starkare och tryggare för alla Sveriges lärare och skolledare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Beslut i september

Lärarförbundet har tillhört TCO sedan 1991, och förbundets föregångare dessförinnan.

Nu ska frågan om skilsmässa utredas fram till extrakongressen i september 2021.

LÄSTIPS: 
EFTER LÄRARFÖRBUNDETS KRAV: SLOPAR NATIONELLA PROVEN

Hur mycket betyder centralorganisationen för enskilda medlemmar?

– Det är en av de frågor vi ska titta på. Vi är det största akademikerförbundet i Sverige idag och den akademiska tillhörigheten är en viktig fråga för många lärare. Både TCO och SACO ansluter akademiker idag. Vi är inte missnöjda med TCO, de gör ett viktigt och framgångsrikt arbete för att få igenom förändringar på svensk arbetsmarknad, säger Johanna Jaara Åstrand.

Finns det något annat alternativ än Saco, som framtida centralorganisation?

– Av nuvarande centralorganisationer finns det inget. Men de nuvarande organisationerna har väldigt många år på nacken och sedan dess har såväl arbetsmarknaden, den fackliga kartan och sammanhangen utvecklats genom stora samhällsförändringar. Det är sunt för vilken organisation som helst att se över var och med vilka man gör störst nytta för sina medlemmar, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: 
EFTER LÄRARFÖRBUNDETS KRAV: COVID-SJUKAS BARN SKA STANNA HEMMA

Anledningen till att utträdet sker redan till årsskiftet 2020/2021, är TCO:s egna stadgar.

– Det är ett års utträdestid, och ansökan ska ske innan ett årsskifte. Vi vill använda våren till att titta på vilken centralorganisation vi ska tillhöra och varför. Tycker inte kongressen att det ska vara TCO, då fullföljer vi utträdet årsskiftet 2021-2022. Om kongressen fattar beslut om att fortsätta tillhöra TCO så annullerar vi det, säger Johanna Jaara Åstrand.

TCO och SACO: så är de uppbyggda

Medlemmar TCO: Fackförbundet ST, Finansförbundet, Forena, Försvarsförbundet, Journalistförbundet, Polisförbundet, SYMF, Teaterförbundet, TULL-KUST, Unionen, Vision, Vårdförbundet. Totalt 1,4 miljoner medlemmar.

Medlemmar Saco: Akademikerförbundet SSR, Akavia, Dik, Fysioterapeuterna, Kyrka, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, Officersförbundet, Reservofficerarna, Sjöbefälsföreningen, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges arkitekter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Sulf, Sveriges Veterinärförbund och Saco studentråd. Totalt: 700 000 medlemmar.