Sök

Ja från kongressen – då kan det bli ny organisering

Lärarförbundet samlar sig: Robert Fahlgren, vice ordförande, Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande och Maria Rönn, vice ordförande, under tisdagens kongress.

Lärarförbundets kongress röstar ja till att fortsätta arbetet mot en ny organisering med Lärarnas Riksförbund och Skolledarna. Det innebär att samtalen mellan de tre förbunden kan fortsätta. I maj 2022 väntas ett skarpt beslut.

LÄSTIPS: Historien bakom lärarfackens utveckling

Under tisdagen röstade Lärarförbundets extrainsatta kongress ja till att gå vidare mot en ny organisering tillsammans med LR och Skolledarna.

 – Nu intensifierar vi arbetet och dialogen inom och mellan förbunden. Det är viktigt att den demokratiska processen i varje förbund tickar på så att vi kan landa i ett förslag till en ny organisering. Så det känns superbra, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Nu är förhoppningen att så många röster som möjligt ska höras om vad medlemmarna vill se för att få så stor nytta som möjligt av den nya organiseringen.

– Vi lyssnar in medlemmar på arbetsplatserna, vad de förväntar sig och behöver, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fyra frågor som avgör

Framför allt diskuteras fyra områden.

Dels hur organiseringen ska se ut.

– Det är nog det svåraste att landa i något som både går att känna igen men som också upplevs som bättre än det som vi har var för sig idag, säger hon.
Dels handlar det om ekonomin.

Sen gäller det politiken.

– Vi diskuterar vad vi ska mobilisera kring. Det är ingen tvekan om vilka utmaningar och brister som lärare och skolledare tvingas konfrontera, där måste vi mobilisera för att komma till rätta med problemen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Det handlar också om övergångsregler för den eventuella nya organiseringen.

– Vi måste ta tillvara och överföra den kompetens som finns i de olika förbunden.

LÄSTIPS:  Ny organisering kan ge sänkt medlemsavgift

Målet är ett slutgiltigt förslag i slutet av året.

Då tas nästa kliv

Men redan under november samlas styrgruppen, där bland annat Johanna Jaara Åstrand och Ann-Charlotte Gavelin Rydman ingår tillsammans med LR:s Åsa Fahlén och Skolledarnas Matz Nilsson.

– Då för vi in det som respektive kongress skickat med oss vad gäller den nya organiseringen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Då tas nästa steg – datum för datum

  • November 2021: Styrgruppen träffas och diskuterar vad respektive kongress ser som viktigt att ta med sig i arbetet.
  • Årsskiftet 2021/2022: Ett förslag om ny organisering kan presenteras.
  • Maj 2022: Respektive kongress tar ställning till förslaget.
  • Januari 2023: En ny organisering införs. Övergångsregler gäller.
  • Våren 2024: Första ordinarie kongress för den nya organiseringen.

MER LÄSNING:

Lärarförbundet säger "JA" till Saco

Så ser Lärarnas Riksförbund på ökat samarbete

Tidslinje: 7 viktiga årtal i lärarförbundens historia