Sök

Förändringarna – så blir Sveriges Lärare

På bild: Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande och Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund. Foto: Oskar Omne.

Med dagar kvar till det stora avgörandet har det slutliga förslaget till Sveriges Lärare landat.
– Knäckfrågan för kongressombuden kommer vara om man tror på och vill något nytt eller inte, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: Nya organisationen – så påverkas du

Den 21 maj 2022 fattar Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet sina respektive beslut om att bilda Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare och samarbetsföreningen Facken inom utbildning.

Respektive förbunds kongresser har tyckt till om propositionerna, och redaktionsrådet med representanter från LR, Skolledarna och Lärarförbundet har hanterat de sista yrkandena och lagt fram de propositioner som kongresserna nu kommer att rösta om.

Detta handlar ändringarna om

– Det rör sig mest om detaljer så här i slutet, det finstilta, men saker som ändå är viktiga för interndemokratin och slutresultatet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Bland annat landar redaktionsrådet i att det ska finnas 22 distrikt i stället för 21, för att få en jämnare storleksfördelning.

Oron är att oppositionen inom LR, en liten grupp i distriktet Halland, ska välta hela företaget eftersom det räcker med en minoritet på en sjättedel för att Sveriges Lärare ska falla. Dessa medlemmar vill bland annat se styrelser på distriktsnivå inom Sveriges Lärare, liknande de som LR har idag.

– Men det har redaktionsrådet avslagit eftersom det inte bedömer att det krävs en styrelse för att uppfylla den funktion som distrikten ska ha i det nya, säger Johanna Jaara Åstrand.

Därför stryks arbetsmiljörådet

Redaktionsrådet har också avstyrkt Lärarförbundets krav om ett separat råd för arbetsmiljöfrågor.

– De menar att arbetsmiljöfrågorna är så viktiga och centrala att de behöver tas omhand brett både i skolformsföreningar och förbundsstyrelse, men också genomsyra politiken och påverkansarbetet på alla nivåer, säger Johanna Jaara Åstrand.

Är oron större eller mindre för att förslaget ska falla nu när propositionen är färdig?

– Det kan inte jag bedöma. Det jag kan bedöma är resultatet av att tre förbundsstyrelser har bearbetat propositionerna under hela hösten, medlemmarna har fått rösta och att kongresserna behandlat dem i två steg. Dessa möjligheter att tycka till, utveckla, förändra och förstärka förslaget har lett till att ett enigt redaktionsråd nu presenterar ett slutgiltigt förslag som jag helt ärligt tycker är bättre än det förbundsstyrelserna lade fram i mars, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: 

"Tydligt att det här är rätta vägen”

Historien bakom lärarfackens utveckling