Sök
Publishing-priset logga

Facken hölls utanför – kommunen riskerar skadestånd

Nybro kommun riskerar skadestånd efter beslut om besparingar inom skola, utan lärarfackens inblandning. Foto: Patrik Svedberg

I januari klubbade Nybro kommun igenom besparingar inom skola och förskola på 26 miljoner, men facken hölls utanför. Ett brott som kan leda till skadestånd och att beslutet rivs upp.

Fredrik Blad är lärare på Paradisskolan i Nybro och ordförande i Lärarförbundet Nybro. Han fick läsa i tidningen att nämnden tagit beslutet om besparingar.

– Enligt samverkanslagen och MBL ska vi vara delaktiga i processen när budgetförslaget formas och få ta del av konsekvens- och riskanalyser som ligger till grund för förslagen. Nu ställdes vi bara inför faktum. Ett solklart brott mot MBL och samverkansavtalet.

Detaljstyrt

Beslutet som lärandenämnden tagit innefattar inte bara det övergripande besparingsmålet, utan har också detaljstyrt vilka delar av verksamheten som ska minska och hur mycket.

Fredrik Blad ordförande i Lärarförbundet Nybro.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund driver nu ärendet tillsammans och har skickat in varsin tvisteframställan.

– Den 4 mars kommer vi att träffa förvaltningsledningen och personalavdelningen i Nybro för att diskutera situationen, säger Fredrik Blad, som redan i december förra året försökte att få ut handlingar från förvaltningen, men fick inte det.

Inte första gången

Kommunen styrs av allianspartierna som haft olika åsikter om hur och vad som ska sparas. Det råder stor politisk oenighet och det talas om att tagna beslutet kan rivas upp på kommande möten.

– Vi vill inte gå några händelser i förväg, vi får se vad mötet i mars leder fram till, säger Fredrik Blad.

Det är inte första gången samverkan med kommunen brustit.

För ett år sedan anställdes en kommunchef utan att MBL-förhandlingar förekommit.

– Det slutade med att kommunen fick betala skadestånd, säger Fredrik Blad.