Sök

Jaara Åstrand: "Stärker vår förmåga att påverka"

Nu drar medlemsomröstningen om ett enat fackförbund för lärare i gång.
– Genom att rösta är du med och påverkar din och dina lärarkollegors fackliga framtid, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: Enigt Saco välkomnar Lärarförbundet

Förslaget som medlemmarna i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund ska rösta om innebär att lärare och skolledare enas i var sitt förbund, med en gemensam organisering.

Mellan den 20 januari och 15 februari får samtliga medlemmar möjlighet att lägga sin röst.

Så röstar du

Rösta via denna länk.

Det sker genom att logga in på lärarförbundet.se, och rösta ”ja” eller ”nej”, men det går också att välja att klicka ”avstå”.

– Vi har tillsammans med LR och Skolledarförbundet tagit fram ett inriktningsförslag på hur det skulle kunna gå till att samla alla lärare och skolledare. Och vi vill veta att vi har medlemmarnas stöd i en sådan process, säger Johanna Jaara Åstrand.

Röstningen sker anonymt.

– Ja, vi behöver såklart försäkra oss om att det bara är medlemmar som röstar och att de bara avger en röst var, därför behöver de identifiera sig, men vi kommer inte kunna spåra vem som röstat vad, säger Johanna Jaara Åstrand.

Om medlemmarna väljer att gå vidare kommer Lärarförbundet och de två andra förbunden lägga fram gemensamma propositioner som respektive kongress sedan får rösta om i maj 2022.

– I dag står svensk lärarkår idag inför historiskt stora utmaningar; lärarbrist, resursbrist, bristande likvärdighet, ökad arbetsbelastning och höga sjukskrivningstal, för att nämna några. För att kunna ta oss an dessa frågor på ett kraftfullare sätt och påverka politiker, beslutsfattare och arbetsgivare så måste vi stå enade inom kåren. Med ett förbund för alla Sveriges lärare så maximerar vi vår fackliga styrka, vårt inflytandet och stärker på så sätt medlemsnyttan, säger Johanna Jaara Åstrand.

Röstar Lärarnas riksförbunds medlemmar ner förslaget, kommer förbundet att kliva av hela arbetet. Men från samtliga styrelser finns alltså önskan om att gå vidare mot en ny organisering.

Och om Lärarförbundets medlemmar röstar ner förslaget?

– Vi hoppas såklart att vi har medlemmarnas stöd för den föreslagna förändringen i alla tre förbund. Skulle så inte vara fallet så får vi självklart ta ansvar för det också, men det innebär en fortsatt splittring och därmed mycket svårare att nå fackliga framgångar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Då presenteras resultatet

– Blir det ett ja bidrar medlemmarna till förutsättningarna att bygga två nya starka förbund, ett för lärare och ett för skolledare som kan stärka vår påverkanskraft och vårt inflytande i de frågor som är viktigast för oss, säger Johanna Jaara Åstrand.

Resultatet kommer att presenteras i snar anslutning till den sista omröstningsdagen, 15 februari.

Rösta via denna länk.

LÄS ÄVEN: 

Lärarförbundet säger "JA" till Saco

LR-utredningen klar: Ja till ny gemensam organisation

Tidslinje: 7 viktiga årtal i lärarförbundens historia

Dokument: ”Borde ha blivit ett förbund för länge sedan”

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.