Sök

Dags för beslut om Sveriges Lärare: "Full av positiva känslor"

Johanna Jaara Åstrand. Foto: Patrick Miller.

Efter flera års förberedelser är det dags för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundets respektive kongress att rösta om en helt ny facklig ordning för lärare och rektorer. ”Äntligen”, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: Förändringarna – så blir Sveriges Lärare

Ni står inför en historisk omröstning den 21 maj. Hur känns det?

– Det här är en målbild som har drivit mig under alla år, att gå framåt som en samlad lärarprofession. Vi kan konstatera att läraryrket varken har de förutsättningar, den lön eller den autonomi som krävs för att yrket ska bli attraktivt och skolresultaten ska ligga i topp. Så jag hoppas verkligen att de tre kongresserna går lärarnas och skolledarnas vilja tillmötes och säger ja till att skapa Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Då kan vi äntligen lägga all energi på att lösa de problem som finns i skolan.

Och för dig personligen?

– Jag engagerade mig i Lärarförbundet för att få rätt saker att hända, och inget kan vara mer rätt för lärare och skolledare än det här. Jag känner både en enorm förväntan och glädje, jag är full av positiva känslor och tror på det här. Jag tror vi kommer i mål. Det här är så rätt!

Hur nervös är du?

– Just nu känner jag inte så mycket nervositet, utan en trygg förvissning om att vi verkligen gjort allt vi kan för att lyssna in medlemmarna och ha en involverad process med kongressombuden. Jag väljer att se och tro att ”nu äntligen händer det”.

Risken finns att en liten minoritet inom LR går emot medlemmarnas vilja och röstar nej. Vad händer då?

– Skulle det bli så är jag nog inte ensam om att bli både chockad och besviken. Men jag fokuserar inte på det utan på vad vi kan åstadkomma ihop. Lärarna och skolledarna har varit så tydliga med att de vill de här, och förväntar sig det här. Jag känner mig trygg i att alla ombud känner värdet i att göra gemensam sak, snarare än att fortsätta splittra kåren. 

LÄS ÄVEN: 

Forskaren: Den fackliga styrkan kommer att bli större

Historien bakom lärarfackens utveckling

Enigt Saco välkomnar Lärarförbundet