Sök
Publishing-priset logga

Sextrakasserier – här är skolan värst

17 procent av anmälningarna till DO som rör skolan handlar om sexuella trakasserier (mellan elever), vilket är värst av alla områden. Foto: Adobe Stock

Skolan genererar tre gånger så många anmälningar om sexuella trakasserier som andra delar av samhället.
– Det gäller framförallt grundskolan, säger Martin Snygg Söder, utredare hos Diskrimineringsombudsmannen.

LÄSTIPS: Skolorna som drabbats hårdast av hot och våld

17 procent av anmälningarna till DO som rör skolan handlar om sexuella trakasserier För resten av samhällssektorn är den siffran 5 procent.

Majoriteten handlar om elever som anmäler andra elever för sexuella trakasserier. Men en tredjdel av anmälningarna gäller lärare.

”Stort mörkertal”

– Rapporten kan inte slå fast vad det beror på. Det är få anmälningar från arbetslivet, och frågan är hur stort mörkertalet är där. Det finns sannolikt ett stort mörkertal, säger Martin Snygg Söder, utredare hos DO.

Förutom utbildning, redovisar DO statistik för bland annat arbetsliv, utbildning, varor och tjänster, socialtjänst, hälso- och sjukvård.

Rapporten visar också att anmälningar om repressalier ökar, det vill säga någon form av bestraffning sker efter att en person anmält diskriminering. Här har antalet anmälningar fördubblats, även om nivåerna är låga (från ett tiotal anmälningar 2015 till ett tjugotal 2020).

Den vanligaste orsaken till att elever DO-anmäler skolan är diskriminering på grund av funktionsnedsättning, följt av etnisk tillhörighet eller religion. Totalt rör 43 procent av skolanmälningarna funktionsnedsättning, vilket är 10 procentenheter högre än för resten av samhällsområdena.

Kan påverka statistiken

– När det gäller skolan får vi in anmälningar, tips och klagomål via Skolinspektionen, och det kan påverka antalet, säger Martin Snygg Söder.

Andelen anmälningar totalt har ökat stadigt, både totalt och för skolan.

Det totala antalet anmälningar till DO har ökat över en femårsperiod, från 2 237 anmälningar 2015 till 3 524 år 2020.

LÄSTIPS: Slöjförbud är diskriminering

För utbildningssektorns del innebär det en ökning från 358 till 427 under samma tidsperiod.

– Vi kan inte säga att det förekommer mer diskriminering än tidigare, detta är uppgifter om de anmälningar, tips och klagomål som kommit in till oss. Förmodligen är det en mindre del av den diskriminering eller sexuella trakasserier som verkligen förekommer, säger Martin Snygg Söder.

Detta är diskriminering

  • Det är förbjudet för huvudmän och andra som ordnar utbildning att diskriminera barn, elever eller studenter.
  • Detta regleras i diskrimineringslagen.
  • Lagen innehåller sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

LÄS ÄVEN

Dagar kvar av Skolavtal-18: ”Tar inte ansvar”

Så lyckas du på anställningsintervjun

Hemlin: Jag är ingen supermänniska – knappt människa faktiskt