Sök

”Vill få lärare att tänka mer på sitt uppdrag, tyngden i det”

Linda Linder driver Pedagogiska kullerbyttan.

Det vimlar av lärare som sprider sin kunskap via sociala medier. I dag träffar vi förskolläraren och ateljeristan Linda Linder, 39, som driver Pedagogiska kullerbyttan vid sidan av sitt arbete.

Linda Linder, förskollärare och ateljerista i Tredje Rummet, Floda förskolors gemensamma ateljé. Hur hinner du? 

”När vi arbetar med människor hänger allt ihop. När en försöker klura ut vad förskola kan bli klurar en också ut vad livet kan bli. Det blir omöjligt att dra gränser, de blir inte ens viktiga. Allt ger ömsesidig energi. Jag arbetar deltid och har tid för att arbeta med föreläsningar, kontot, skrivande och annat i Pedagogiska kullerbyttan. Jag håller en levande dialog med min arbetsgivare. Det funkar bra.”

Linda Linder driver Pedagogiska kullerbyttan på instagram.

Vilket budskap vill du sprida?

”Att vi måste göra utbildning tillsammans med barnen. Jag vill också få lärare att tänka mer på sitt uppdrag som lärare, tyngden i det. Jag vill att vi ska tänka mer på hur vi själva lär och vad vi behöver utmana oss själva med. Självreflektionen är ett oerhört viktigt verktyg som lärare. För mig är estetiken och konsten verktyg för att skapa en utbildning som behandlar frågor och upplevelser som är på riktigt. Genom att bli mer estetiska som människor vill jag sprida tankar om ett mer hållbart sätt att göra förskola.”

Vilka reaktioner får du?

”Lärare som följt mig genom alla år berättar hur det påverkat deras arbete, att de får ingångar att prata om saker med sina kollegor, att de hittar frågor att ställa sig, att de får hjälp att göra motstånd när kollektiva beslut ska tas som de upplever inkräktar på barnens inflytande och delaktighet.”

Har du nytta av dina sociala medier i din egen undervisning?

”Ja! Jag bollar tankar med andra lärare och får ingångar som jag inte tänkt på. Jag summerar för mig själv och får syn på nya tankar.”

Vilka etiska överväganden gör du?

”Jag är restriktiv och publicerar sällan bilder på barn eller andra som inte är tillfrågade. Mitt konto ska vara en plats att lyfta saker på ett konstruktivt sätt även om jag också kan upplevas provocerande med mina ganska skarpa frågor. Jag vill vara en person som inte backar för att säga ifrån men oftast gör jag det direkt till den det berör. Jag tycker överlag att det är för mycket konflikter i sociala medier. Mer respekt behövs människor emellan.”

Tipsa oss!

Vilket konto vill du tipsa om? Skicka dm till Lärarens Instagramkonto
@lararen_se eller mejla redaktionen@lararen.se