Sök

Experten: Så kan skolorna få IT-systemen att fungera

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Det går att få fungerande it-system även i skolan – men det kostar.
– Lärare är pressade idag. Och det är ganska vansinnigt att de inte får den hjälp de behöver, säger Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH.

– Det behövs en ny pedagogik för att kunna använda den nya tekniken på bästa sätt, säger Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering vid KTH.

Det är fikapaus på institutionen, chokladbiskvier och visning av ny teknik utvecklad av en tidigare doktorand. Jan Gulliksen, idag även vicerektor för digitalisering vid KTH, ledde regeringens digitaliseringskommission 2012. Redan då flaggade han för att diggi-läget i skolan var akut.

– Det behövs en ny pedagogik för att kunna använda den nya tekniken på ett bra sätt – ett nytt förhållningssätt, en ny kultur. Jag upplever att i de fall där lärare är öppna för den nya tekniken så kan de göra underverk, säger han.

Idag ställer läroplanen höga krav på digitaliserad undervisning. Samtidigt arbetar många lärare under bristfälliga förhållanden. Av Lärarförbundets avdelningar rapporterar nära tre fjärdedelar att kommunerna inte ger det it-pedagogiska stöd som behövs.

Men problemen börjar tidigare än så.

– En kollega jag samarbetar med designar cockpiten till Airbus. Den får inte haverera. Det är klart att det kostar lite mer att klara av, men man har rigorösa krav på vad som ska uppnås och på att testa och följa upp. Det är fullt möjligt att ha de kraven på lärplattformar också, men det skulle kosta betydligt mycket mer pengar. Att få ett bra it-system kräver att man har beställarkompetens, att man vet vad man efterfrågar, säger Jan Gulliksen.

I digitaliseringsutredningen definieras digital kompetens som bland annat motivation att lära sig nya saker.

– Idag har jag studenter som är uppväxta med tekniken, som redan från början kan mer än jag kan. Men jag måste våga gå in i ett klassrum trots att de som sitter där vet mer än jag om det änne jag undervisar i. Som lärare måste jag använda pedagogiken för att ge mervärde, och inte tycka att det är pinsamt att skoleleverna hjälper en att installera en Power Point, säger Jan Gulliksen.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.