Sök

De får Hédi Frieds lärarstipendium

Foto: Naina Helen Jåma/TT, Privat.

Björn Westerström och Magnus Granath får Hédi Frieds lärarstipendium 2022, som delas ut i samband med Förintelsens minnesdag.
– Det är så många jag vill dela det med, säger Björn Westerström, lärare i Malmö.

LÄSTIPS:Ensam mot antisemitismen – här får lärare stöd

Stor tacksamhet för priset, men också tunga erfarenheter av ensamhet och att tvingas sköta jobbet mot antisemitism utanför den ordinarie arbetstiden. Så beskriver Björn Westerström, lärare vid S:t Petri skola, sin lärargärning.

De har nätverk för lärare

– Det gäller att visa cheferna att frågan ligger inom uppdraget, det är tydligt beskrivet i läroplanen att ämnet ska tas upp i alla skolformer. Det är ett arbete som måste göras, allt annat är tjänstefel, säger han.

I dag har han en deltidstjänst som samordnare av det lärarnätverk mot antisemitism som finns i Malmö, och känner sig inte lika ensam.

– Det har hjälpt oss, att stötta varandra som skolpersonal och att samarbeta mellan skolor, säger han.

Trots sitt mångåriga arbete med frågan har han aldrig upplevt hot.

– Min familj har varit orolig, och det är klart att jag fått skäll ibland, men det har jag aldrig tagit personligt. Och jag har aldrig blivit hotad av någon antisemitisk grupp, säger han.

Så kan du undervisa om antisemitism

En rapport från Malmö stad har visat att det är vanligt att lärare upplever att det är svårt att undervisa om antisemitism och konspirationsteorier, dels på grund av bristande kunskap, dels på grund av den infekterade situationen mellan Israel och Palestina.

– Försök föreställa dig att du alltid har en judisk elev i klassrummet. Vi kan inte prata om judar som en anonym massa eller som offer, vi måste visa att de är människor med en levande identitet. Antisemitism handlar om icke-judars fantasier om vad judar är och om vi visar vad judiskhet är minskar utrymmet för fantasier, säger Björn Westerström.

Stipendiet delas också ut till Magnus Granath, lärare vid Konradsbergsskolan i Stockholm.

Priset delas ut varje år av Michael A Frieds stiftelse till en lärare som ”med utgångspunkt i kunskaper om Förintelsens historia arbetar med frågor som rör grundläggande demokratiska värden med syftet att motverka främlingsfientlighet, antisemitism och rasism”.

Årets prisutdelning sker digitalt, den 31 januari.

Därför får de Hédi Frieds lärarpris

”Nyfiken, orädd”: Därför belönas lärarna

Magnus Granaths arbete mot intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism är ständigt närvarande i undervisningen. Han övar eleverna på att agera, ifrågasätta, kritiskt granska och hitta lösningar. Magnus är nyfiken och orädd inför att föra in nya arbetssätt och metoder i sin undervisning. Under pandemin har han tänkt om på ett kreativt sätt för att få eleverna att på andra sätt ta del av de överlevandes vittnesmål och göra undervisningen verklig. Kollegor vittnar om en förtroendeingivande och respekterad lärare med ett engagemang utöver det vanliga. Michael A. Frieds stiftelse vill på detta sätt uppmärksamma Magnus Granaths kreativa arbetssätt och engagemang!

Björns Westerströms engagemang och kunskaper i kombination med hans pedagogiska förhållningssätt i undervisning om antisemitism och dess konsekvenser bidrar till elevers intresse och tilltro till den egna förmågan att vara med och forma ett mer demokratiskt och tolerant samhälle. Han har en förmåga att variera sin undervisning och finna nya sätt att nå elever. Michael A. Frieds stiftelse vill på detta sätt uppmärksamma Björn Westerströms generositet att dela med sig av sina kunskaper samt kreativa arbetssätt.

LÄS OCKSÅ: 

Efter lärarmordet: Så undervisar svenska lärare

Religionsläraren vägrar backa för hot och hat

Lärarens tips: Aldrig för tidigt att prata om Förintelsen

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.