Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Tillåt att eleverna strejkar för att stoppa klimathotet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Skolorna och lärarna måste ta täten och tydligt visa vad som krävs för att rädda klimatet. Berätta sanningen för eleverna i alla ämnen, avslöja klimatförnekare och tillåt skolstrejker som sker på grund av klimatångest, skriver Teachers for future.

Det finns fortfarande en teoretisk chans att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader men eftersom vi skjutit det framför oss så länge krävs nu stora och omedelbara åtgärder. Världens forskare talar allt tydligare om hur bråttom det är att ställa om.

Ingen vet exakt hur världen kommer att förändras om vi försitter denna sista chans men forskarna är överens om att självförstärkande effekter uppstår, att människor, djur och växter drabbas hårt, och att själva mänsklighetens existens står på spel.

Illustration: Colourbox

Världen har vetat i 40 år vad som måste göras. Det har gjorts försök att lösa problemet men trots det har den rika världens klimatförstöring hela tiden ökat, och det allt snabbare. Vi kan bara konstatera att de politiska åtgärder som hittills provats inte har räckt till.

Världens länder ser med spänning på vad Sverige gör. Med vårt mål att bli världens första fossilfria välfärdsland har vi ställt oss i täten och vad vi gör kommer att påverka många andra länders planer.

Klimatet är inte en politisk fråga och borde egentligen aldrig ha varit det. Tyvärr har det använts av starka krafter för att skapa fiktiva konflikter och skjuta upp nödvändiga beslut. Vi ser det som nödvändigt i detta läge att klimatet flyttas från den politiska debatten så att omställningen kan ske nu.

Höj elevernas medvetenhet om att världen snabbt går mot en klimatkatastrof och att skolorna därför förklarar undantagstillstånd.

Det behövs en omedelbar deklaration om klimatnödläge och ett undantagstillstånd för klimatet.

I den omställning som nu krävs måste skolorna gå i täten, med det viktiga uppdrag vi har att ge rätt fakta om världen och forma medborgare som kan ta väl underbyggda beslut i formandet av framtiden. Skolan måste tydligt visa hur allvarligt läget är och vad som krävs för att rädda klimatet.

Alla undervisningsinstitutioner i Sverige, från förskola till högskola, måste införa följande sju punkter som obligatoriska mål:

  1. Berätta sanningen om klimathotet, gör det i alla ämnen och gör det ofta.
  2. Avslöja när sanningen om klimathotet förnekas, speciellt när förnekandet görs av personer och institutioner i maktställning och oavsett i vilket land det sker.
  3. Tillåt elevernas protester, till exempel skolstrejker som sker på grund av klimatångest och elevernas befogade oro för att samhället gör för lite för att hindra den hotande klimatkatastrofen.
  4. Tala klarspråk om att vissa stater inte ens vill vidta åtgärder för att uppnå Parisavtalets mål och hur detta förnekande påverkar klimatet.
  5. Höj elevernas medvetenhet om att världen snabbt går mot en klimatkatastrof, att detta är en mycket allvarlig krissituation och att skolorna därför förklarar undantagstillstånd för att rädda klimatet.
  6. Visa tydligt att skolorna förväntar sig att även politiker, massmediechefer och företagare förklarar undantagstillstånd och att en stor del (minst 10 procent) av deras uttalanden och agerande – inklusive reklamutskick, reklamfilmer och annonser – otvetydigt handlar om klimathotet.
  7. Varje skola ska tydligt delegera ekonomiska och personella resurser som används i skolans arbete mot klimathotet.