Sök

L: "Svårt att vara både lärare och administratör"

På Läraren.se kommer samtliga skolpolitiska talespersoner för riksdagspartierna att debattera i två veckor. Först ut är Fredrik Malm, Liberalerna.

Liberalerna sätter skolan först. Vi menar att skolans viktigaste uppdrag är att förmedla kunskap. Alla gynnas av att skolan lyckas med kunskapsuppdrag. Individens frihet och egenmakt stärks, samtidigt som samhällets utveckling förbättras. Det är med den drivkraften vi vill förändra det svenska skolväsendet, skriver Fredrik Malm, skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

Många partier säger att allt börjar med en bra lärare. Men bara Liberalerna säger att det är gott nog. Vi menar att skolan måste få fokusera på kunskapsuppdraget. Trots det har lärarna ålagts fler uppgifter och ansvarsområden, utan varken fler kollegor eller mer tid. Det är svårt att vara en bra lärare när man samtidigt förväntas vara en bra administratör, en bra kurator eller en bra arrangör av friluftsdagar.

Liberalerna vill återskapa en skola med kunskapsfokus på riktigt. Läraryrkets attraktivitet förutsätter att professionen får bättre villkor och möjligheter att fokusera på undervisningen. Lärarnas löner och arbetsvillkor försämrades betydligt i samband med att Socialdemokraterna körde över lärarkåren och kommunaliserade skolan. Vi vill att staten både ska finansiera lärarnas löner och värna deras uppdrag, exempelvis genom reglerad undervisningstid.

För att både lärare och rektor ska få bättre villkor och för att skolans likvärdighet ska kunna förbättras på riktigt menar Liberalerna att det är hög tid att återförstatliga skolan. En utredning om ett statligt huvudmannaskap skulle ha presenterats nu under våren, men för att försöka undvika att frågan om ett förstatligande kommer upp i valrörelsen valde Socialdemokraterna att helt enkelt blockera utredningen.

Friskolesystemet behöver skärpas upp så att oseriösa aktörer eller vinster på bekostnad av kvalitet förbjuds.

Liberalerna är för både kunskap och frihet. Vi tror inte att skolan blir bättre för att skolvalet slopas eller alla friskolor stängs ner i jämlikhetens namn. Det var inte bättre förr, när bara rika och privilegierade hade möjlighet att välja skola genom att köpa sig en plats på en privatskola. Vi menar däremot att skolvalet behöver bli mer inkluderande genom att samordnas på en och samma sida. Det ska vara lätt att välja rätt. Friskolesystemet behöver skärpas upp så att oseriösa aktörer eller vinster på bekostnad av kvalitet förbjuds.

För Liberalerna handlar likvärdighet i skolan om att alla elever ska kunna nå sin fulla potential. Det är därför vi vänder oss starkt emot idén om att alla elever ska stöpas i samma mall. Vi återinförde speciallärarutbildningen efter att (S) lagt ner den, men andelen elever som får stöd genom särskilda undervisningsgrupper är fortsatt låg och har även minskat sedan (S) tog över makten 2014. Liberalerna satsar stort på speciallärare och särskilda undervisningsgrupper i syfte att fånga upp de elever som kanske behöver skolan allra mest.

För att lyckas höja kunskapsresultaten i skolan är det viktigaste till syvende och sist det som händer i klassrummet. För att läraren ska kunna fokusera på undervisningen måste det finnas förutsättningar till trygghet och studiero. Vi vill därför stärka lärarnas mandat, satsa på sociala team i oroliga skolor och riva undan de hinder som i dag gör det svårt för skolan att ta hjälp av socialtjänsten. Vi vill även att rektorer skyndsamt ska kunna stänga av eller omplacera en elev som utsätter lärare eller klasskamrater för hot, våld eller allvarlig fara.

Ibland kan stunden framför kopiatorn vara ett välbehövligt avbrott från skolans hektiska vardag. Men alltför ofta stångas lärare med kopiatorn i försök att skriva ut texter och uppgifter på grund av att det saknas klassupplagor med läroböcker. Sverige det land i Norden som investerar minst i läromedel. Nio av tio lärare uppger att de inte har resurser att köpa in läroböckerna som behövs.

Bristen på läroböcker i skolan är ett konkret exempel på ett problem som medför ökad arbetsbelastning för lärarkåren. Över hälften av lärarna uppger att de får ägna sin arbetstid åt att producera egna läromedel, vilket motsvarar i genomsnitt 80 timmar per lärare och undervisningsår! Liberalerna vill därför införa läroboksgaranti för alla elever. Det hade gynnat både elevernas resultat och lärarnas förutsättningar.

Liberalerna går nu till val med den mest ambitiösa reformagendan för skolväsendet av alla partier. Vi har över 200 nya förslag för skolan och vår budget avsätter över 15,6 miljarder kronor på skolan – mer än alla andra riksdagspartier. Jag sa ju att vi sätter skolan först!

Fredrik Malm (L), skolpolitisk talesperson.

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se