Sök
Publishing-priset logga

”Målet är att lärare ska ha inflytande över sitt arbete och förutsättningar”

Det här är en replik på debattartikeln ”Det är avtalet HÖK 18 som är problemet”.

För två år sedan röstade en nästan enhällig delegation i Lärarförbundet och ett enhälligt förbundsråd i Lärarnas Riksförbund ja till ett avtal med dåvarande SKL, numer SKR. Avtalet stakade ut en tydlig väg, där alla arbetsgivare ålades att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi baserat på områdena lön, arbetsmiljö, arbetstid och arbetsorganisation. Lokala parter ska dessutom analysera lönestrukturen med särskilt fokus på erfarenhet. På varje arbetsplats ska ett systematiskt arbetsmiljöarbete ske utifrån Skol-OSA med mål för minskning av sjuktal och förbättring av arbetsmiljön. Varje arbetsplats ska också finna metoder för att åskådliggöra arbetsinnehåll och balans i den enskilde medarbetarens uppdrag. Av lärare och skolledare, för lärare och skolledare. Den professionella friheten är central för arbetsmiljön och upplevelsen av sitt arbete. Det visar forskningen entydigt.

Vi är överens med SKR om att allt detta är avgörande steg för att komma till rätta med läraryrkets attraktivitet. Utmaningens storlek kräver att alla kommuner gör jobbet. Det räcker inte att några är lok och andra sitter i bakvagnen. Därför inledde centrala parter också ett omfattande stöd, med konferenser, material och gemensam webbplats, liksom möjlighet att begära stöd från centrala parter för att komma igång med arbetet.

Vi tecknade ett avtal med ett längre gående uppdrag och en större tydlighet i vad som krävs än vad vi haft tidigare. Det är också mer långtgående i åligganden än andra avtal för kvalificerade anställda. Det har gått kort tid och därtill kom Corona och satte käppar i hjulen för många och för mycket. Men vi vet trots det att det händer mycket runt om i landet och vi ser att den anslagna vägen är viktig att hålla i. I höst ska vi gemensamt följa upp arbetet med anledning av avtalet liksom ta tempen rejält på hur läget är, med löneutveckling, arbetsbelastning, arbetstid och arbetsorganisation. Då ska vi dra de slutsatser som krävs för att kunna ta ytterligare nödvändiga steg i nästa avtalsrörelse.

Målet är att lärare ska ha inflytande över sitt arbete och förutsättningar och villkor att göra ett bra jobb och inte minst betalt för sitt arbete, så som det anstår Sveriges viktigaste jobb. Där är vi inte idag – det syns inte minst i lärarbristen, sjukskrivningstalen och resultaten.

Alexander, Eva, Jenny, Anders och Peter, ni lyfter också andra frågor om resurser och politikens roll som de som skapar förutsättning för all verksamhet. Och så är det naturligtvis. Om Sveriges politiker satsar på skolan eller inte är helt avgörande. Om vi har ett finansierings- och styrningssystem som ger förutsättningar för en likvärdig skola eller inte är lika avgörande för skolan och lärarnas förutsättningar som utlandskonkurrensen, valutakursen och aktieutdelningarna är för förutsättningarna för villkoren för de anställda inom industrin. Det är därför vi driver på också gentemot politiken. Och det ger resultat. Nu remitteras förslag från viktiga utredningar; om likvärdighet i grundskolan, dimensionering av gymnasieutbildning, kvalitet i fritidshem och betygsinflation.

Land ska med lag byggas sa de gamla landskapslagarna. I modern tid är det kombinationen av lagar och avtal som bygger både landet och skolan. Lärarförbundet är drivande i det. I en ny lärarorganisation som samlar alla lärare och skolledare i en gemensam stark organisation, med en samlad röst, skulle det arbetet bli än starkare.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet
Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet

FOTNOT: Denna artikel är en replik på debattartikeln ”Det är avtalet HÖK 18 som är problemet”.

OM LÄRAREN DEBATT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 2-3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se