Sök

”Jag får inga lärarjobb när jag anger min ålder”

Det finns en utbredd åldersdiskriminering inom skolans värld, upplever insändarskribenten. Foto Colourbox

Jag har i tre år testat att skriva ner min ålder i varannan ansökan med i övrigt samma referenser, betyg och ansökan. Resultatet avslöjar tydligt att vi har från både arbetsgivaren och med fackens acceptans en strukturell åldersdiskriminering. Vid 20 år lägre ålder så kallas jag omgående till intervju – ibland inom 24 timmar från ansökan! Vid korrekt ålder har jag inte en enda gång sista året kallats till intervju!

När jag fått jobb och kommit till skolor har man visat både glädje över att ha en manlig lärare som också saknas och dessutom en äldre manlig lärare som jobbar bra och klarar till exempel besvärliga elever och oroliga klasser. Men att komma till skolor där det nästan bara sitter yngre eller möjligtvis några medelålders kvinnor är i sig ett problem som är en del av skolans problem bild idag. Jag tillhör dom som genom även en juridisk examen faktiskt tror på lagstiftningars anda och att det inte bara ska vara en passiv sådan som många struntar i vid rekryteringen. Och då igen väljer samma kön och samma ålder för att få en ny kompis till lärare!

Jag har äldre vänner som jobbar inom polisen och inom sjukvården och som omgående får jobb utifrån sin kompetens. Inom grundskolan och viss mån gymnasiet är detta mycket svårt. Givetvis kommer ingen skolledare att tillstå att så är fallet, men tittar man bara på åldersfördelningen och hur många äldre som kommer in så är situationen väldigt entydig på de flesta skolorna. Allt sedan man också måste fråga sig varför man flyr skolans värld i hög utsträckning är en annan viktig fråga. 

Så här skriver till exempel Stockholm i sina annonser; "Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering."

Samtidigt är det då frivilligt att ange kön vid ansökan,  men obligatoriskt (!) att sätta dit sitt personnummer. För mig vore naturligt att man gick som man gjorde förr i tiden enbart på erfarenhet/kompetens, legitimation och utbildning, vid första gallringen av sökande. Varför skall och måste då ålder anges medan till exempel kön är frivilligt?! Det bäddar ej för att motverka all form av diskriminering dit även åldersdiskriminering räknas som ju faktiskt är ett lagbrott. 

Det är endast i vissa synnerliga fall som ålder kan vara av intresse och då bör det anges öppet precis som kön eller andra öppet redovisade kriterier som arbetsgivaren kan ha. Ta bort ålder kära Stockholm och övriga kommuner och kom ej med statistikmotivering et c! Det håller ej!

De olika rekryteringsföretagen svarar mig att arbetsgivaren kräver att ålder skall vara med – men att de gärna tar bort detta krav om deras kunder väljer att så göra.

Detta med att ta bort ålder bör nu lärarfacken även driva stenhårt då de vet att vi har en strukturell åldersdiskriminering i samhället. Facken borde dessutom också redan ha processat i några rättsfall av prejudikatsvärde. 

Vi bör i Coronas tidevarv gå tillbaka till vad som var bra förut och sedan framåt genom verkligen initialt kalla till intervju de mest kompetenta som uppfyller både studier och övriga i annonsen uppfyllda formella krav. "Personlig lämplighet" är en tråkig facklig eftergift som även ej kan komma ifråga före en intervju, dit de mest kompetenta utan ålder skall kallas. Vid intervjun får man lätt sedan en uppfattning om en person såld på ett ungefär och kan då bedömer även andra aspekter.

Anonym, 70 år