Sök
Publishing-priset logga

Föreskoleupproret kräver svar från regering och Anna Ekström

Här får regeringen konkreta förslag på vad som kan avlasta oss i förskolan nu, i en tid med mycket oro. Vi kräver tydliga svar på hur ni tänker ta er an dem, skriver Förskoleupprorets Anki Janson och Katrin Nörthen i en debattartikel.

Den 30 april gick Regeringen och Anna Ekström ut med att Skolverket fått i uppdrag att se över hur förskola och skola, i denna annorlunda tid, kan avlastas. Regeringen och utbildningsministern verkade förstå att verksamheten inte kan bedrivas som vanligt. Det delvis jublades i ledet och vi väntade sedan med spänning. Äntligen blev vi hörda. 

Och så, den 6 och 7 maj släppte Skolverket... ingenting. Igen. Ingenting för förskolans personal att använda sig av, att luta sig mot. Vi ser nämligen inga konkreta åtgärder för förskolan som är till nytta för oss av i vår vardag under pågående pandemi. Vi vill ha åtgärder som avlastar ordentligt. 

I förskolan befinner vi oss dagligen i ett inferno av bakterier och virus. Men att förskollärare och barnskötare skulle klara denna pandemi bättre än andra är en myt. Vi blir sjuka. Våra kollegor blir sjuka. Vi alla står där likväl, som trogna soldater, och tar emot barn vars föräldrar arbetar inom vården eller andra samhällsviktiga funktioner. 

Statsminister Stefan Löfven, Regering och Utbildningsminister Anna Ekström, här får ni konkreta förslag på vad som kan avlasta oss nu, i en tid med mycket oro och vi kräver tydliga svar på hur ni tänker ta er an dem:           

  • För samtliga kommuner bör gälla att barn, vars vårdnadshavare är permitterade, arbetssökande eller föräldralediga, endast får vistas på förskolan 15 timmar/vecka och kan beordras att stanna hemma vid personalbrist under den här extrema situationen. 
  • Ge våra arbetsgivare resurser att under rådande omständigheter kunna köpa in arbetskläder som kan lämnas på jobbet så vi inte drar med oss smitta utanför förskolan. 
  • Gå ut med en vädjan om att vårdnadshavare som arbetar hemifrån kan se över vistelsetiden för sitt barn på förskolan. För många kan den minskas avsevärt nu när restiden helt eller delvis har försvunnit.
  • Ge arbetsgivarna ökade resurser för utökad och bättre städning och därmed minska vår arbetsbelastning. 

Vi behöver också stöd i följande:

  • Var tydlig gentemot vårdnadshavare att lämna friska barn utan symptom. 
  • Upprepa att barn som varit sjuka är välkomna först efter två symtomfria dagar och att detta gäller i samtliga kommuner, utan undantag.

Förskolans verksamhet är tillräckligt ansträngd. Vi behöver ett 100-procentigt stöd från er så att de av oss som är friska orkar hålla verksamheten igång trots sjuka kollegor och brist på vikarier. 

Vi ska inte utöver det behöva känna stress över onödiga konflikter med vårdnadshavarna. Direktiv ska komma från riksnivå så att kryphålen minskar. Vi ska inte behöva acceptera utskällningar av och hot från vårdnadshavarna som inte accepterar rådande situation. 

Barnen måste hållas hemma vi sjukdom och symptom. Det är det enda skydd vi just nu har. 

Anki Janson och Katrin Nörthen.

Anki Jansson, leg förskollärare, ledningsgruppen Förskoleupproret*

Katrin Nörthen, leg förskollärare, ledningsgruppen Förskoleupproret 

* FOTNOT: Förskoleupproret är en självständig Facebookgrupp utan facklig och partipolitisk koppling.