Sök

Fjärrundervisning ger bättre resultat än vanliga lektioner

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Fjärrundervisning ger, paradoxalt nog, en större närhet mellan lärare och elev än klassrumsundervisning. Eleverna blir mer fokuserade och de som brukar vara tysta i klassrummet pratar via skärmen, skriver Napat Khiyapat, förstelärare i fjärrundervisning.

När den första tv:n kom, ”the world's first-ever television”, var det inte alla som var glada. Man tyckte att exempelvis opera, teater och konserter måste upplevas på plats, med närhet.

Nu lever vi i det digitala samhället och mina elever upplever en större närhet i fjärrundervisningen jämfört med att vara i klassrummet.

Jag har jobbat som modersmålslärare sedan 2011 och började min första fjärrundervisning 2017. Nu undervisar jag elever från årskurs ett till gymnasiet både i modersmål och med studiehandledning.

Illustration: Colourbox

Jag skriver detta för att visa min syn och erfarenhet som fjärrlärare. Vissa elever har jag tidigare haft i vanlig närundervisning och det är därför jag kan se skillnad på deras beteende.

Skellefteå är en vidsträckt kommun med många mindre samhällen. Om en skola ligger långt från centrum eller om endast en elev ansöker om modersmål finns inte resurser att låta modersmålsläraren hålla närutbildning. Fjärrundervisning ger möjlighet för fler elever att delta i modersmålsundervisningen. Jag kan nu ha totalt 15 skolor om man räknar både fjärr- och vanliga närlektioner. Förut hade jag fem skolor med bara närlektioner.

Vi vet alla att kvaliteten i undervisningen kan variera oavsett om det är frågan om en närkurs eller fjärrundervisning. Det beror dels på hur lärare undervisar men också på hur mottagliga eleverna är. Allt kan ha en fördel och en nackdel, fjärrundervisning såväl som närundervisning.

Men fjärrundervisning behövs mer planeringstid för att skapa uppgifter som eleverna kan jobba med via skärmen. Men den har fler fördelar:

De digitala verktygen och metoderna fångar elevernas intresse. De tar mer ansvar och har en stark vilja att göra klart och visa andra sina arbeten. Online-prov finns och förutom proven görs flera presentationer och redovisningar. Som fjärrlärare kan jag se resultaten och ge feedback direkt.

Jag kan nu ha 15 skolor om man räknar både fjärr- och vanliga närlektioner. Förut hade jag fem skolor med bara närlektioner.

Fjärrundervisningen kräver en dialog mellan lärare och elever på ett helt annat sätt än i ett klassrum där läraren kanske, i värsta fall, håller en monolog under en hel lektion och där endast de elever som tar för sig kommer till tals.

Jag ger mina elever varierande uppgifter som underlättar och främjar deras språkutveckling. Jag planerar undervisningen efter kursplanen med individuella anpassningar där så behövs.

Man bör inte vara okritisk men det är dags att acceptera det framväxande digitalsamhället och se till att eleverna inspireras och ges kunskaper. Skolledningar och lärare behöver tänka utanför boxen och vara öppna för nya metoder som fjärrundervisning. Hur förbereder vi annars de kommande generationerna för framtiden?

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.