Sök

DEBATT: Läs om alla partiers mål för svenska skolan

Hur kommer höstens val att påverka den svenska skolan? Vi bad samtliga riksdagspartier svara på vad de vill med skolan? Och vad de vill förändra?
Under två veckor, i slumpmässig ordning, kommer vi att publicera deras svar på Läraren Debatt.

Hur prioriterad är skolfrågan inför valet i höst? Och vad vill partierna egentligen göra? Samtliga riksdagspartiers skolpolitiska talespersoner kommer på Läraren Debatt att ge sitt partis syn på skolan, och vad de vill förändra.

Först ut är Fredrik Malm, Liberalerna, som skriver om sina viktigaste punkter. Mot slutet av veckan kan du läsa en analys av de fyra första partiernas svar.

– Partiernas beslut kan komma att betyda väldigt mycket för Sveriges lärare, förskollärare och skolledare, därför måste de vara tydliga med att i god tid före valet berätta vad de tänker göra, säger Michael Jonsson, chefredaktör på Läraren.

– Därför är det viktigt att erbjuda den här plattformen, menar han.

Vad tycker du om deras förslag? Är de bra eller dåliga? Skriv en egen debattartikel, mejla debatt@lararen.se, eller kommentera på Lärarens Facebooksida.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.