Sök

Debatt: Medlemmar, höj era röster – tillsammans kan vi påverka

Lina Hading, ordförande LR Stud och Titus Fridell, ordförande Lärarförbundet student, skriver ett öppet brev inför torsdagens medlemsomröstning.

Titus Fridell, Lärarförbundet student och Lina Hading, LR Stud, skriver ett öppet brev inför torsdagens omröstning om en framtida gemensam organisering av lärarfacken. " Om vi vill rekrytera fler framtida kollegor och på allvar råda bot på såväl lärarbristen som de allvarliga problem som finns i skolan så måste vi studenter tillsammans med er lärare höja våra röster", skriver de.

LÄS ÄVEN: Förslag: Så blir lärarnas nya fackförbund  

Om drygt ett halvår går Sverige till val, men redan nu får Sveriges lärare, studie- och yrkesvägledare och lärar- och SYV-studenter chansen att rösta. Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare ska ta ställning till inrättandet av en ny facklig organisering som ersätter de befintliga lärarfacken. Oavsett om svensk arbetsmarknad får en ny facklig organisering eller om dagens förbund kvarstår så måste lärarnas röst bli tydligare i debatten. Svensk skola står inför minst sagt stora utmaningar och det är dags att vi på allvar börjar prata om skolan.

I dag ser vi att lärare arbetar under arbetsförhållanden som är rent skadliga. Vi ser att lärare sjukskrivs och lämnar yrket. Vi ser att elever inte får den hjälp de behöver och heller inte klarar skolan med godkända betyg. De möts då av en så gott som stängd arbetsmarknad och för några blir alternativet ett liv i långvarigt utanförskap med betydande risk för kriminalitet. En bidragande orsak till utslagningen är bristen på likvärdiga villkor för eleverna och att de saknar tillgång till legitimerade lärare som kan tillgodose deras behov och ge dem den undervisning de enligt skollagen har rätt till.    

Det är alltså helt fundamentalt att förbättra situationen i skolan och se till att villkoren för lärarna förbättras så att fler vill bli lärare. För oss som redan valt att bli lärare eller studie- och yrkesvägledare så är det avgörande att förutsättningarna är så goda att alla som slagit in på denna bana förmås att stanna kvar. För det minsta man kan kräva är väl att slippa bli sjuk av sin arbetsplats eller att tvingas byta yrkesbana på grund av ohållbara arbetsförhållanden – efter en lång utbildning och flera hundra tusen i studieskulder?

Ser stora avhopp på utbildningarna

Om vi vill rekrytera fler framtida kollegor och på allvar råda bot på såväl lärarbristen som de allvarliga problem som finns i skolan så måste vi studenter tillsammans med er lärare höja våra röster. Vi ser i dag stora avhopp på utbildningarna. Avhopp som i många fall är betydligt fler än för andra högskole- och universitetsutbildningar. Ett sätt att höja våra röster är att rösta i de medlemsomröstningar som öppnar för studerandemedlemmar och yrkesverksamma medlemmar. Enligt ett förslag ska lärarna och studie- och yrkesvägledarna organiseras i ett nytt och medlemsmässigt starkt fackförbund, en organisering som ger den tydlighet och tyngd som behövs för att de ska kunna staka ut vägen framåt i skolfrågorna. Vi ser att politikerna ännu inte är klarsynta, även om de till viss del fått upp ögonen för skolverkligheten.

En starkare organisering minskar möjligheterna för politiker och arbetsgivare att spela ut oss mot varandra vilket skapar en ökad trygghet i yrkesvardagen där man alltför ofta är omgiven av oförstående arbetsgivare, påstridiga föräldrar och elever med behov som resurserna inte räcker till för att möta. Vi kan inte se in i framtiden eller veta hur vår omvärld kommer att se ut framöver men vi tror att förändring behöver ske och det skyndsamt. Så oavsett om du tror på att vägen till ett nytt fack för lärare och studie- och yrkesvägledare är rätt väg att gå eller inte så är det viktigt att du gör just din röst hörd. För många har valet av facklig organisation varit en fråga om slentrian och ofta har man påverkats av vilket förbund som student- eller arbetskamrater har valt. I dag ser vi att viljan att ansluta sig till ett fackförbund minskar och att det trots avsaknad av facklig tillhörighet ändå går att dra fördel av fackliga kollektivavtal. Vi menar att det är viktigt att se att inget av det kommer gratis. Det är våra kollegor där ute, tillsammans med kompetenta tjänstemän, som arbetar varje dag för att vi som kollektiv ska få en bättre yrkesvardag.

Rösta - oavsett vilken väg du tycker är bäst

Problemet med låg anslutningsgrad är som störst bland grundskollärare i friskolesektorn där man nu är nere på rekordlåga 69 procent fackligt organiserade. Det betyder att det finns skolor där inte ens hälften av lärarna är fackanslutna och vad det innebär för förutsättningarna att påverka arbetsvillkoren vet vi allt för väl från andra branscher och länder. Vi måste samla kraft gentemot politiken för att bromsa aktiebolagens fortsatta expansion och förhindra den fortgående utarmningen av offentliga skolor och den ökande segregationen. Men fortsätter den fackliga organisationsgraden att försämras i takt med att friskolornas andel ökar så väntar en verkligt stor utmaning. För att fortsätta att upprätthålla en hög organisationsgrad – som är själva fundamentet för framgångsrik facklig verksamhet – behöver vi dra åt samma håll.

Vår uppmaning till medlemmarna i respektive fackförbund är att höja era röster och använda dem i de omröstningar som från den 20 januari inleds, oavsett vilken väg du ser som mest fördelaktig.

Titus Fridell, ordförande Lärarförbundet Student

Lina Hading, ordförande LR Stud

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.