Sök
Publishing-priset logga

”Lärarna förväntas jobba ännu hårdare”

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand vill se årgärder från regeringen som ger "riktiga" lättnader för en utsliten lärarkår.

Regeringen förlänger möjligheten till distans-, kvälls-, helg- och lovundervisning med ett drygt år – en förlängning som också ska ”lätta lärarnas arbetsbörda”.
– Vi är enormt besvikna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: EKSTRÖM OM UTBILDNINGSSKULDEN – ”MÅSTE LÖSA TILLSAMMANS”

Lärare dubbelarbetar med både när- och distansundervisning, rycker in som städare och hjälper till med att servera lunch. Arbetsbördan har vuxit under pandemin, vilket bland annat Lärarförbundets medlemsundersökningar visar.

– Våra medlemmar är tyngda av en enorm arbetsbelastning. En stor anledning är konsekvenserna av förordningen. Lärare tvingas undervisa elever både på distans och i klassrummet samtidigt som de  täcker upp för sjuka kollegor. Detta dubbelarbete parat med den oro och stress som smittan innebär skapar en ohållbar situation, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förlänger distansundervisningen

Nu förlänger regeringen möjligheten till distansundervisning och arbete på lov, kvällar och helger.

Johanna Jaara Åstrand tolkar beslutet som ett svar på den ökade smittspridningen, och som att pandemin håller i sig.

– Lärarna har jobbat under de här bristande förutsättningarna i ett år. I praktiken innebär förlängningen att den orimliga arbetsbelastningen riskerar att fortsätta. Säkerställ att lärarna får vaccinet så snabbt som möjligt istället, säger Johanna Jaara Åstrand.

Anna Ekström svarar:

– Detta beslut ska inte ses som en signal att fjärr- och distansundervisningen kommer att fortsätta ett år till, men om den skulle behöva förlängas eller ökas på grund av en tredje våg, så finns lagliga möjligheter till det, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Samtidigt avvaktar regeringen med  besked om Lärarförbundets krav på laglättnader som skulle minska lärarnas arbetsbörda, och riksdagens utbildningsutskott röstade nerLiberalernas förslag om en prioriteringslista för lärare.

– Vi är enormt besvikna på regeringen och utskottet, att de inte förstår att det är omöjligt att ställa samma krav på svensk lärarkår under pandemi som i vanliga fall. Bara de kan ändra lagstadgade krav på skolan, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: JAARA ÅSTRANDS KRAV – RENSA BORT ALLT ONÖDIGT

I sitt pressmeddelande skriver regeringen att långsiktig planering innebär ”en lättnad i lärarnas arbetsbörda eftersom det kan göras vissa undantag från skollagen under en längre period och att undervisningstid i ett ämne kan flyttas till ett högre stadium, undervisning som lärare annars skulle vara tvungna att hinna med på kortare tid”.

Samtidigt menar Anna Ekström att regeringen tillsammans med samarbetspartierna L och C visst lättat på lärarbördan:

– Nyligen beslutade regeringen att skjuta fram implementeringen av de nya kursplanerna i grundskolan, vilket är ett sätt att på kort sikt minska arbetsbördan för lärarna under den här ansträngda perioden. Så fort vi tar nya beslut så kommer vi berätta om dem.

”Energireserverna slut”

Även om förordningen inte kommer att användas under ett helt år, är Johanna Jaara Åstrand bekymrad över signalen förlängningen sänder:

– Lärarna förväntas jobba ännu hårdare framöver. Att inte vidta åtgärder för att underlätta för lärarkåren och anpassa kraven utifrån rådande förutsättningar, samtidigt som man öppnar för att jobba kvällar, helger och lov – det kan få bägaren att rinna över. Lärarnas energireserver är slut, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förordningen skulle upphöra den 30 juni 2021, men förlängs nu med ett drygt år till den 31 juli 2022, men med möjlighet att avslutas tidigare.                     

LÄSTIPS: SÅ ÖKAR DISTANSUNDERVISNING OJÄMLIKHETEN

LÄS ÄVEN

Hela listan: Här tjänar lärare mest – och minst