Sök

Risk för dubbelarbete efter välkommet besked om skolöppning

Beskedet att gymnasieskola och vuxenundervisning ska öppna är positivt efter en omtumlande vår, anser Patrik Ribe, Lärarförbundets utredare och expert på gymnasiefrågor.
– Vi är dock lite nervösa för att vi ska se samma utveckling på gymnasiet som på högstadiet vad gäller ökad arbetsbelastning. Det vore förödande, säger han.

Lärarförbundets medlemmar signalerade redan tidigt att det var svårt på sina håll att hantera APL och praktiska moment på vissa yrkesprogram. Det har funnits svårigheter att utföra examinationer och ge elever med särskilda behov det stöd de behöver på distans. När regeringen lättade lite på reglerna så att gymnasieeleverna kunde ta in mindre grupper med elever så blev situationen bättre.

– Trots detta verkar gymnasieskolan ha klarat omställningarna hyggligt, säger Patrik Ribe.

Sociala viktigt

Situationen har dock i längden varit påfrestande för väldigt många elever och lärare, säger Patrik Ribe, och skälet är att man inte kunnat träffa varandra fysiskt.

– De sociala mötena är så viktiga för skolans verksamhet. I de digitala mötena går man ofta miste om nyanserna och det är sånt som försvårar undervisningssituationen även om man kan lösa rätt mycket annat. Det är också svårare att se vilka som hänger med och är närvarande när man ser eleverna som små rutor på en skärm, säger han.

Patrik Ribe ser ändå att det funnits en fördel med den tydliga stängningen av gymnasiet till skillnad från grundskolan och då främst högstadiet.

– Det var undervisning på distans som gällde och skolan var stängd med några få undantag. På högstadiet har lärare på grund av frånvaro hamnat i en väldigt tuff situation med dubbelarbete. Man har skräddarsytt undervisning för elever som inte varit närvarande och kört på i både klassrum, digitalt och inspelat, säger han.

Ingen omfattande testning

När nu gymnasiet drar igång igen i höst och undervisningen ska återgå till klassrumsundervisning så kan det finnas en risk att elever, huvudmän och föräldrar vant sig vid det digitala och förväntar sig dubbelarbete även av gymnasielärarna, anser Patrik Ribe.

– Det vore väldigt bekymmersamt.

Det finns också en smittskyddsmässig utmaning att bedriva en säker undervisning på gymnasiet där klasserna ofta har över 30 elever och eleverna nästan är vuxna. På många gymnasier är också personalstyrkan stor med över 100 vuxna. Och även om vissa riskgrupper bland lärarna kan vara hemma och ta del av den nya sjukpenningen i början av terminen så finns fortfarande oklarheter vad som gäller på längre sikt om pandemin håller i sig.

– Ja och en annan aspekt är också att testningen i allmänhet inte varit särskilt omfattande än så länge. Det är viktigt att lärarna får testa sig för att skapa trygghet och se till att smittan inte sprids. De är viktiga frågor som vi måste följa, säger Patrik Ribe.

Längtat efter sina lärare

När det gäller SFI, Komvux och annan vuxenundervisning sade Folkhälsomyndigheten på en presskonferens på fredagen att skolorna kan öppna men att de allmänna råden gäller så hur det i praktiken ska gå till är oklart.

– Det är en fråga som vi behöver borra lite extra i. Men de fick i alla fall en tydlig signal om att man ska förbereda sig och planera inför hösten, säger han.

Sommarskolor fick också klartecken att köra igång även på gymnasienivå i sommar och där kan det bli ett betydligt större antal elever än vanligt som deltar.

Trots att det finns en viss oro för dubbelarbete och smittskyddsläget inför hösten så är Patrik Ribe ”försiktigt positiv” och han vet att många lärare och elever är glada över beskedet.

– Jag kan ju bara bekräfta det som sades av utbildningsministern Anna Ekström i dag på pressträffen: ”Jag vet hur mycket eleverna har längtat efter sina lärare och hur mycket lärarna har längtar efter sina elever”.