Sök

”Uppenbart att takten på testandet måste öka”

Socialminister Lena Hallengren anser att samtliga regioner redan borde ha varit ingång med att testa anställda inom samhällsbärande yrken, där lärare och förskollärare ingår.
– Det är uppenbart att takten måste öka, sade hon, på en presskonferens på fredagen.

Vad finns flaskhalsen? Vad är hindret? De frågorna ska nu Harriet Wallberg, regeringens nytillsatta koordinator på Folkhälsomyndigheten, ta reda på.

– Det är ett operativt uppdrag som jag omgående kommer att ta tag i. Det första jag kommer att göra är att kontakta samtliga regioner och föra en dialog. Det är i regioner och kommuner som det nu måste börja testas allt fler människor, säger Harriet Wallberg.

Kapacitet för 100 000

Lena Hallengren betonade att det varken saknas pengar, regeringen har avsatt en miljard,  eller labbkapacitet att analysera 100 000 prover i veckan. Så regionernas resultat att testa cirka 30 000 på en vecka är för dåligt.

– Jag vill understryka: Regionerna måste öka takten i testningen. För de regioner som täcker första priogrupperna, personal i vård och omsorg och patienter, så är det dags att dra igång testningen av personal i andra samhällsviktig verksamhet, säger hon.

I själva verket hade hon helst sett att regionerna hade växlat upp både priogrupp 1, 2 och 3 redan nu, betonar hon.

Hon poängterar att det inte är så mycket värt att FHM sett till att labbkapaciteten ökat med 100 000 per vecka om det inte utförs lika många tester.

– Och de testerna måste ske i regionerna och kommunerna, säger hon.

Olika bland regionerna

Lena Hallengren kan inte svara på var problemen ligger att testningen dröjer utan menar att det skiljer sig mellan regionerna och att de har nått olika långt i sitt arbete:

– Jag tror att varje region behöver göra ett stort arbete, många är på gång, men det arbetet behöver skalas upp, säger hon.

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, konstaterar att många anställda idag är hemma från sina arbeten trots att de skulle varit arbetsföra. Och det är svårt att avgöra utifrån symptom ifall man har Covid-19 eller inte. Det är ett av skälen till att FHM för en drygt månad sedan fick i uppdrag att se till att regionernas tester utökades mer storskaligt.

– Det är viktigt att komma med en lättillgänglig testning för personal som behövs på arbete så det får en bekräftelse om de kan gå till arbetet eller behöver vara hemma, säger hon.

Frågan hur privatpersoner i praktiken ska få del av testerna om de känner symptom, ställs på presskonferensen. Ska de själva söka upp vården för att få göra tester eller ska företag styra upp det?

– Det vi säger är att det ska ske ordnat och säkert så man ska fortsätta kontakta 1177. De behöver vara de som ser till att man har kontroll på vem som testas, säger Lena Hallengren.