Sök

Undersökning: Svårt undervisa vuxna på distans

9 av 10 lärare inom vuxenutbildningen tycker att covidpandemin gjort det svårare att lära eleverna vad de ska. Foto: Colourbox

Arbetssituationen för lärare inom SFI och vuxenutbildning påverkas i mycket högre grad av pandemin, än för lärare i övriga skolformer. Det visar en ny undersökning.

Nio av tio lärare inom vuxenutbildningen tycker att covidpandemin gjort det svårare att lära eleverna vad de ska. För övriga delar av skolväsendet är siffran 6 av 10.

Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo, på uppdrag av Lärarförbundet.

En lärare i undersökningen skriver:

”Interaktionen som sker i klassrummet är mycket viktig för att det ska bli tydligt. Språksvaga elever förlorar mest tror jag. Vissa moment är mycket svårare att genomföra”.

En orsak är att det i övriga skolformer, enligt rapporten, går en elev på varje digital enhet. Inom vuxenutbildningen är siffran 3,7. Men enligt Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn finns det flera anledningar som gör vuxenutbildningen svårare att genomföra under pandemin.

– Dels tänker jag att de som studerar har andra åtaganden vid sidan om utbildningen, som jobb och familj. Det är lätt hänt att studierna hamnar längre ner på prioriteringslistan när man inte tar sig fysiskt till skolan. Dels påverkar tillgången till datorer. Men sen är det också att en del av vuxenutbildningen är SFI och om man är ny med svenska kan det vara svårt att ta till sig anvisningar och förstå undervisningen utan fysisk undervisning, säger Maria Rönn, vice ordförande för Lärarförbundet.

En annan lärare i undersökningen:

”Vi har endast gratis program 40 minuter ZOOM. Svårt att vara delaktig i elevernas gruppdiskussioner, när jag samtidigt måste agera som en IT support. Undervisningen är väldigt platt och det är svårt att se via ZOOM elevernas ansiktsuttryck. Tappar direkt feedback som man får i klassrummet. Till exempel var ska jag lägga krutet.”

Samtidigt tror en majoritet, 8 av 10, att undervisningen framöver kommer att bestå av större andel digital undervisning än innan pandemin. Något som de svarande i undersökningen tror kan påverka deras arbetsliv negativt.
Mer än hälften tror att läraryrket blir mindre givande, 46 procent tror att yrkets status sjunker. Av lärarna tror 63 procent tror att mer digital undervisning riskerar att göra det svårare att uppnå kunskapsmålen, 82 procent att det blir svårare att uppnå skolans sociala mål.

– Det är ju anmärkningsvärt, blir det mer digital undervisning och lärare anser att det är svårare att få eleverna att lära sig, då är risken stor att effekten blir sämre måluppfyllelse. Sen ser vi också att lärare uttalar att läraryrket känns mindre givande när man undervisar digitalt – och i tid av lärarbrist, särskilt på vuxenundervisningen – är det viktigt att ta lärares upplevelser på allvar, säger Maria Rönn.

Precis som inom övriga lärargrupper oroar sig vuxenlärarna för att arbetet under pandemin ska leda till utbrändhet.

Hälften av alla tillfrågade SFI-lärare och lärare inom vuxenutbildningen oroar sig för att en kollega ska bli sjukskriven till hösten, som en följd av arbetsbelastningen under våren.
En tredjedel oroar sig för att utbrändheten ska drabba dem själva.

Dock innehåller rapporten ett par ljusglimtar.
Nära 60 procent upplevde att arbetsgivaren stöttar riskgrupper. Lika många upplever att de själva kan bestämma hur de ska delta på möten.

Totalt deltog 124 lärare i undersökningen, vilket innebär ett litet underlag. Hur representativ är statistiken?

– Min bild är att det stämmer väl. Rapporten ger tydliga resultat och speglar vad deltagarna säger. Men den bekräftar också den bild jag fått under våren och jag tror att de flesta vuxenlärare skulle känna igen sig, säger Maria Rönn.