Sök

Tegnell: ”Snar återgång till vanlig grundskola”

Anders Tegnell på tisdagens presskonferens där Läraren frågade honom om de nya siffrorna som visar att grundskollärare är en väldigt utsatt yrkesgrupp.

Statsepidemiolog Anders Tegnell menar att det snart är dags för vanlig grundskola igen. Om lärarnas covid-kritik mot Folkhälsomyndigheten svarar han:
– Vi mörkar ingenting. Jag tycker inte att lärare behöver vara oroliga alls.

Läraren.se kunde nyligen berätta att Folkhälsomyndigheten (FOHM) stoppar insamlingen av covid-utbrott på allmänna platser, bland annat i skolmiljö.

Vad gör det med kunskapen om smittoläget, till exempel mellan lärare och elever?

– Inte speciellt mycket. Utbrottinsamlingen var aldrig menad för att få kontroll på det. Den var från början menad för att se i vilka miljöer man ser utbrott och hur utbrotten ser ut där. Det får vi nu också, framför allt genom att se hur ofta lärare smittas, jämfört med andra yrkesgrupper. Vi har fått in väldigt mycket sådan data. Regionerna hinner heller inte med utbrottsregistreringen, och datan blir för liten för att kunna dra några slutsatser, säger Anders Tegnell.

Gårdagens siffror från TV4 visar att grundskollärare tillhör smittoppen bland alla yrken. Hur påverkar det er hållning att lärare och elever inte blir sjuka och inte driver smittan?

– De räknade på ett helt annat sätt än vad vi gjort. Vi måste gå tillbaka och se hur de har räknat, TV4:s siffror stämmer inte med dem vi har fått fram och vi måste kontrollera dem så att vi kan förstå varför det ser ut som det gör.

Verkar det som att arbetsgivarna gör vad de kan för att förhindra smittan, vad är din bild?

– Jag har ingen bild av det, där får man fråga till exempel Skolverket. Jag vet att man gör väldigt mycket.

Beskedet om grundskolan

Stockholms sjukvårdsdirektör Björn Eriksson säger i DN att han inte vågar tänka på om man kan fira midsommar på ett vanligt sätt. Vad tror du, när är det rimligt att fundera på reguljär skolgång igen?

– Jag hoppas att vi kan komma dit väldigt snart, framför allt för de lägre årskullarna. Det är jätteviktigt för barn att gå i skolan och data vi samlat in, och data från Island och Finland, talar för att det inte är jättestor spridning och inte spelar stor roll för pandemin. I den vågskålen, jämfört med hur viktigt det faktiskt är för barn att gå i skolan, så väger skolan tungt. Vi får fler och fler rapporter om att de långa perioderna av inte få gå i skolan är väldigt negativt för barn, särskilt för barn som från början har en svår situation. Det finns risk för att vi skapar en situation som gör att en grupp barn inte tar sig igenom skolan på ett rimligt sätt, och det måste vi hjälpas åt för att förhindra, säger Anders Tegnell.

LÄSTIPS: 
LÄRAREN:”JAG KAN JOBBA ÖVER MEN JAG VILL INTE DÖ”

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är kritisk mot att utbrottsinsamlingen försvinner – även om FOHM menar att de har tillräckliga data utan den.

– Vi har olika perspektiv och ansvar. Skolan har ingen egen inrapportering av utbrott, vi överlåter det till dem som är experter. Det enda vi kan konstatera är att enligt våra rapporter och analyser så har arbetsgivarna gjort för lite för att vidta nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen och hålla lärarna friska på jobbet. En stor del av stängningarna beror på att det inte finns friska lärare att tillgå, säger hon.

Läget ser också olika ut hos olika huvudmän, konstaterar Lärarförbundet.

– Det finns arbetsgivare som tar sitt ansvar, som jobbar exemplariskt och vidtar alla åtgärder man kan. Och som tar medarbetarnas oro på allvar. Sen finns motsatsen. Arbetsgivare som agerar helt ansvarslöst och som inte tar oron på allvar och som varnar lärare som inte vill delta i stora personalsammankomster, och som förbjuder lärare att ha munskydd vid behov. Det är oacceptabelt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Tongångarna i sociala medier är bitvis höga. I lärarforum får Folkhälsomyndigheten ta emot skarp kritik för sin hållning att skolan ska vara öppen. Bland annat återkommer åsikten att FOHM mörkar smittoläget inom lärarkåren.

– Vi har en väldigt hårt pressad  lärarkår som inte bara ska härbärgera sin egen oro utan också elevernas och vårdnadshavares oro. Den ökar när det florerar så många motstridiga uppgifter. Det är klart att vi lärare helst vill ha skolor och förskolor igång. Men vi vill inte utsättas för smitta på jobbet. Men det är faktiskt två olika frågor. Det vi uppmanar alla medlemmar till är att ta kontakt med skyddsombudet och trycka på för att riskbedömningar genomförs. Därför är det viktigt att FOHM fortsätter sina statistikinsamlingar. Det kunskapsunderlaget är jätteviktigt för att kunna vidta rätt åtgärder för att minska smittspridningen men också för att dämpa oro, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: DÄRFÖR HÅLLER SKOLAN ÖPPET

Anders Tegnell, vad vill ni säga till lärare som kritiserar er för att mörka det faktiska smittläget i skolan?

– Vi mörkar absolut inte läget, vi är extremt transparenta med vilka uträkningar vi har. Vi har ingen som helst ambition att mörka för någon, det går emot våra grundläggande principer. Jag tycker inte att lärare behöver vara oroliga alls. Man kan jämföra lärare med andra yrkesgrupper som går till jobbet, och bland dem är lärare det minst farliga jobbet man kan ha.

LÄSTIPS: GÖR BLIXTÖVERSYN AV STÄNGNINGARNA

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.