Sök

Tegnell: Snart besked om gymnasiet ska covid-stänga

Snart måste ett beslut tas om gymnasieskolorna helt ska övergå till distansundervisning, säger Anders Tegnell till Läraren.

Folkhälsomyndigheten (FHM):s införande av karantän för barn i covid-smittade familjer, aktualiserar en annan lärarfråga. Är det aktuellt att införa distansundervisning i gymnasieskolan?

LÄSTIPS: LÄRARNAS COVID-FRÅGOR – OCH SVAREN

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är tydlig. Initiativet att porta barn från covid-smittade familjer från förskolan kommer från FHM.

Men Anders Tegnell säger att rekommendationen inte fötts ur ett smittskyddsbehov.

LÄSTIPS: RIKTLINJERNA — BARN I COVIDHUSHÅLL SKA STANNA HEMMA

”Inte ändrat oss”

– Vi har inte ändrat åsikt, men i dialog mer skolor och föräldrar insett att vi behöver hitta en annan balans för att göra det möjligt för skolorna att bedriva det arbete de ska bedriva, att undervisa barnen på ett bra sätt, säger Anders Tegnell.


LÄSTIPS: LÄRARFÖRBUNDET KRÄVER KARANTÄN FÖR FÖRSKOLEBARN

Samtidigt oroar sig lärare på högstadium och gymnasium för en ökande smittspridning, där framförallt gymnasieelever driver smittan.
Men ännu är det inte dags för att övergå till distansundervisning – men det kan ändras.

Även om Anders Tegnell säger att han har svårt att se några större fördelar med distansundervisning ur ett smittskyddsperspektiv.

Besked kommer snart

– Vi har en dialog med Skolverket och regeringskansliet om fördelar och nackdelar med att gå tillbaka till distansundervisning och de eventuella fördelarna med att skolan är öppen. Vi måste landa väldigt snart, säger Anders Tegnell till Läraren.se.

LÄSTIPS:
TEGNELL: ALLA INSER ATT DET ÄR SVÅRT HÅLLA AVSTÅND I FÖRSKOLAN

I digitala forum börjar vittnar lärare om att de börjat använda munskydd på sin arbetsplats. Men det är inget Anders Tegnell rekommenderar.

Inte nödvändigt med munskydd

– Jag har svårt att se det framför mig. I första hand måste man göra en riskbedömning på sin skola och ta med lokal expertis, om man har några moment i undervisningen där man är väldigt nära varandra under väldigt långa tider. Jag kan inte helt utesluta det, men spontant tror jag inte att det skulle vara nödvändigt.

LÄSTIPS: COVID-RAPPORT BYGGER PÅ GAMLA SIFFROR

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.