Sök

Tegnell: ”Alla inser att det är svårt hålla avstånd i förskolan”

Anders Tegnell säger att smittriskerna för lärare är fortsatt låga.

Hösten är här, och med årstiden kommer nya utmaningar för personal i för- och grundskola. Fortfarande menar Folkhälsomyndigheten att det inte är större risk för lärare att smittas av covid.

Medan temperaturerna sjunker och vindstyrkan tilltar, kan det bli läge att stanna inomhus i större utsträckning. Men lokalerna i förskolan är sällan Covid-anpassade, och det är svårt att upprätthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd.

LÄS LÄRARNAS EGNA COVID-BERÄTTELSER

– Alla inser att det inte är helt lätt att hantera en förskoleklass och hålla avstånd, men vi gör alla så gott vi kan utifrån den situation vi är i, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Läraren.se.

Smittorisken fortsatt låg för lärare

Samtidigt säger Folkhälsomyndigheten att arbetsplatser står för en stor del av den ökade regionala smittspridningen. Men smittorisken beräknas fortfarande vara låg för lärare.

– Vi har sett väldigt lite spridning, väldigt få om ens några barn blir sjuka i de åldersgrupperna. Och inte någon stor översjuklighet i de professioner som har kontakt med barn heller, säger Anders Tegnell.

Det gör också att det saknas planer på att ändra rekommendationerna för till exempel förskolan, trots den kritik som två statsvetare vid Göteborgs universitet riktat mot myndighetens riskberäkningar.

De menar, som Läraren tidigare rapporterat, att risken att drabbas är betydligt högre än vad Folkhälsomyndigheten säger.

Något som Anders Tegnell inte skriver under på.

– Våra statistiker har haft kontakt med de där, och de har nog gjort om beräkningarna. Vi hade lite olika data. Jag tror inte att risken ser väsentligt annorlunda ut än den gjorde i mars-april, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Däremot har FHM annonserat testning för barn i högre årskurser än förskoleklass. Vilket Läraren.se rapporterat.

– Det ska bli lättare för barn att komma tillbaka till skolan. Vi har fått många signaler under våren om barn som är hemma långa perioder. Det tycker vi är olämpligt, det är viktigt för barn att gå i skolan. Men också för att få veta i vilken grad de är smittade. Men också för att de ska komma tillbaka till skolan, sa Anders Tegnell då.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.