Sök

Högstadier hålls öppna – trots att betygen är satta

”Resonemanget är inte tydligt” säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, om Folkhälsomyndighetens besked.

Fler övergår till distansundervisning – nu står region Stockholm på tur. Men de generella rekommendationerna är att skolan ska vara öppen – trots att betygen är satta.
– Folkhälsomyndigheten måste ta ansvar nu, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Region Stockholms smittskyddsläkare rekommenderar alla högstadieskolor att övergå till distans, helst från och med måndag.

– Vi måste kraftfullt minska våra kontakter så tyvärr tvingas jag rekommendera att kommunerna från måndag avslutar undervisning på plats för eleverna i högstadiet och övergår till distansundervisning resten av terminen. Jag pratar nu med kommunerna så att de kan informera skolor och elever, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare för Region Stockholm, till Aftonbladet.

För Stockholms stad innebär det att högstadiet får en förberedelsedag under måndagen, men sedan övergår till distans- eller fjärrundervisning resten av tiden fram till jullovet.

– Vi följer Smittskydd Stockholms rekommendation, och årskurs 7-9 övergår till fjärr- eller distansundervisning. Måndagen blir en omställningsdag för planering, men de som kan övergå direkt gör det, säger Lee Orberson, grundskolechef i Stockholm stad, till Läraren.se.

Rekommendationerna gäller fram till jullovet.

Flera andra regioner har redan kortat ner terminen, eller övergått till distans. Men Folkhälsomyndigheten (FOHM) vill inte utfärda några sådana riktlinjer för hela riket.

MER LÄSNING: DÄRFÖR VILL FOHM INTE STÄNGA

– Just nu har vi inga indikationer på att det finns ett behov i hela landet, där måste regionen, kommunen eller de enskilda skolorna ta ett klokt beslut och lägga i vågskålen riskerna att ha öppet och riskerna med att övergå till distansundervisning. Vi ser inte att det är aktuellt på nationell nivå att lägga en sådan rekommendation, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, till Läraren.se under torsdagens presskonferens.

Betygen satta

Ett av huvudargumenten är att eleverna behöver sin undervisning.

– Men i många skolor har lärarna redan avkrävts betygsrapportering, vilket måste innebära att huvudmannen anser att eleverna fått den undervisning de behöver den här terminen, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Resonemanget är inte helt klart, anser hon.

– Med tanke på hur smittspridningen utvecklas är situationen allvarlig. Nu är jag ju lärare och inte smittskyddsexpert, men jag tycker inte att det är tydligt hur man har landat i olika beslut för gymnasiet och högstadiet.

FOHM sa igår till Läraren.se att det är huvudmannen, rektor och region som ska ansvara för hur varje område. Hur ställer ni er till det?

– Det kan inte vara upp till rektor om det ska stängas eller inte. Vi tycker att de regionala smittskydden bör ta ett större ansvar för att göra lokala bedömningar. Sen måste arbetsgivaren självklart ha en beredskap, och se till att man inte bara slussar över elever till fritidshem om stängning även gäller för låg- och mellanstadiet. Lärare där är inte immuna mot varken smitta eller ohållbar arbetsbelastning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vad hör du från medlemmarna?

– Jag möter jättemycket oro från lärarna, och jag är själv orolig. Vi vet ju genom våra rapporter att majoriteten av arbetsgivarna inte vidtagit åtgärder för att möta rekommendationerna, och man har inte heller infört åtgärder för att minska risken för lärare att smittas, i den utsträckning vi förväntar oss. Ovanpå det har vi en ohållbar arbetssituation där belastningen på de friska lärarna gör att de är på bristningsgränsen. Det är onödigt att dessutom utsätta dem för oron att smittas av covid-19.

MER LÄSNING:

1 AV 5 SKOLOR INTE FÖRBEREDDA FÖR STÄNGNING

EXPERTEN: DÅ SKA MAN STÄNGA

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.