Sök

Trots skyhög frånvaro – här är sommarskola inte aktuellt

Här på Högaholmsskolan låg frånvaron så högt som 81 procent under tre veckor, men lärarna fortbildade sig och tog ett rejält kliv framåt i digitala undervisningen, varför lovskola inte anses aktuellt enligt rektorn.

Högaholmsskolan i Malmö hade 81 procent frånvaro i början av coronapandemin, men klarar sig ändå utan lovskola.
– Sommarskola är inte aktuellt för vår del, säger rektorn Anders Lassnack.

Malmö stad räknar i år med fulla sommarlovskolor på grund av coronapandemin. 850 elever har blivit erbjudna att delta i sommarskola under veckan före midsommar och veckan efter. Det är 350 fler elever än i fjol. Den obligatoriska sommarskolan omfattar elever i 8:an och 9:an men kommuner kan även få statsbidrag för annan frivillig lovskola för elever från årkurs 6 och även gymnasieelever.

 Högaholmsskolan är en mångkulturell f-6 skola med 327 elever som ligger i ett socioekonomiskt utsatt område i det gamla Fosieområdet i Malmö.

– Vi var den skola i Malmö som hade flest elever hemma i början av coronapandemin i mars och var till och med uppe i 81 procent frånvaro bland eleverna under tre veckor. Redan under första coronaveckan tog jag ett snabbt beslut att vi måste träna på distansundervisning och nå våra elever som var hemma, säger Anders Lassnack.

”Tog ett rejält kliv framåt digitalt”

Utifrån lärarnas situation gick skolledningen och lärarna igenom vad de kunde göra inom det vanliga utvecklingsarbetet. Lärarna fortbildade sig utifrån de behov som uppstod.

Anders Lassnack.

– Vi tog ett rejält och nästan oväntat kliv framåt digitalt på skolan vilket gett oss positiva erfarenheter som vi bär med oss, säger han.

Redan första veckan med frånvaro fick mellanstadieeleverna hemuppgifter via google classroom och vårdnadshavarna som hade barn som var hemma på lågstadiet fick hämta fysiska veckopaket på skolan. Skolan hade noggrann koll på vilka som hämtade material.

– Det betydde att våra elever inte hade något långt tapp där de inte hade någon form av skolarbete. Det har vi haft nytta av i det långa loppet, säger Anders Lassnack.

Det blev en stor uppslutning av vårdnadshavare som kom till skolan för att hämta lektionpaket och det gav skolledningen och elevhälsoteamet en möjlighet att möta dem på plats i klassrummen.

– Vi betonade att skolan var öppen och hade verksamhet som vanligt. Vi svarade på frågor och lyfte fram folkhälsomyndighetens råd och pekade på att det var här man skulle vara. Mentorerna ringde regelbundet hem till familjerna, säger Anders Lassnack.

Corona inte orsak bakom missade mål

Skälet till att många höll sina barn hemma var i första hand oron över Corona. I det läge som rådde hade skolan kunnat valt att kapitulera och stänga skolan och börja fjärrundervisa men man valde att hålla skolan öppen och satsa på en ständig dialog med vårdnadshavarna. Arbetet med att få tillbaka eleverna intensifierades stegvis utifrån en inarbetad frånvarotrappa med fler samtal och brev hem. Personalen märkte att arbetet bar frukt och att alltfler elever kom tillbaka till skolan. Skolan har nu bara någon enstaka familj som fortfarande håller sina barn hemma vid sidan om den normala sjukfrånvaro.

– Under den senaste veckan har vi legat strax över tio procent, vilket är normalt, så vi har verkligen jobbat oss ned från de skyhöga siffror vi hade. Och nyckel tror jag har varit att mina medarbetare inte släppt taget utan varit så otroligt duktiga med att hålla kontakten med hemmet och hela tiden sett till att eleverna kan arbeta vidare med skolarbetet. Så sommarskola är inte aktuellt för vår del, säger Anders Lassnack.

Per Andersson är rektor på Kroksbäcksskolan årskurs F-9 med cirka 500 elever där även grundsärskola och förberedelseklasser ingår. Även hans skola ligger i ett socioekonomiskt utsatt område i Malmö. Skolan hade som mest 40 procent elever frånvarande under en kortare period. Nu är man nere på 7 procents frånvaro bland eleverna. Han tror inte att det kommer vara många elever som missar målen enbart på grund av att de varit hemma för coronaoro.

Per Andersson, rektor på Kroksbäcksskolan.

– De eleverna som riskerar att missa målen låg nog tyvärr redan innan ganska långt ifrån dem men självklart kan rädslan för coronasmittan spä på om man varit hemma och redan har svårigheter, säger han.

Per Anderssom räknar med att cirka 50 elever kommer behöva sommarskola i år. Utöver det har man justerat lite i scheman för att elever ska kunna jobba i kapp.

– Det är cirka 10-15 fler inbjudna elever än normalt, säger Per Andersson.

Han är ändå nöjd att man lyckats hålla igång undervisningen på skolan.  Skolan har inte haft någon fjärrundervisning men elever som haft sina datorer hemma har kunnat arbeta med skoluppgifter som funnits på google classroom. Precis som på Högaholmsskolan har man varit noga med budskapet till elever och vårdnadshavare att skolan är öppen och undervisningen sker där.

– Hade vi börjat släppa på det så hade vi troligen haft fler elever hemma och det hade även funnits en risk att de hade stannat hemma längre. Det hade kunnat leda till att fler legat i riskzonen för att missa målen, säger Per Andersson.