Sök
Publishing-priset logga

Sommar och covid-19 – frågor och svar

Vad gäller vid sammanslagning av barngrupper vid förskolor och fritidshem under sommaren? Karantän efter semestern? Kan jag stanna hemma tills jag fått andra sprutan vid skolstart? Vi har sammanställt lärarnas vanligaste covid-frågor just nu!

Sommaren rycker allt närmare. Därför låter vi Lärarförbundets experter och förhandlare svara på aktuella frågor som rör covid-19. Svaren kommer från Mats Andersson, Elisabet Mossberg, Hans Flygare och Camilla Brown.

LÄSTIPS NYA LÖNELISTOR: Lärarlöner 2021 – se om du har rätt lön

Beträffande sammanslagningar av avdelningar på förskolor och skolor i sommar, vad gäller?

– Sammanslagningar av förskolor och fritidshem är högaktuella just nu och ändrade förutsättningarna kräver nya riskbedömningar. Utifrån riskbedömningen ska sedan åtgärder för en god arbetsmiljö och för att minska smittspridningen vidtas.

– Läget ändras snabbt och arbetsgivare och skyddsombud måste hitta former för hur riskbedömningar ska göras. Vi rekommenderar regelbundna träffar med avstämning och uppföljning av åtgärder. Arbetet med riskbedömningar görs både på en kommuncentral och på skolföretagsnivå, samt på arbetsplatserna. Detta arbete ska ligga till grund för planeringen av sommarförskola och sommarfritidshem.

Semester - vad gäller om jag reser utomlands? Får jag komma tillbaka till jobbet som vanligt?

– Den nuvarande rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att den som varit utomlands efter hemkomst bör sätta sig i karantän i sju dagar. Om det är samma eller förändrade rekommendationer som kommer att gälla efter sommaren vet vi idag inte.

Lärarförbundets rekommendation är att du redan i förväg planerar för och i förekommande fall har dialog med din arbetsgivare så du kan följa aktuella reserekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD. Utgångspunkten är att du och din arbetsgivare alltid bör komma överens om du ska jobba hemifrån eller på annan plats när du kommer hem. Du får då lön som vanligt.

Kan jag vaccinera mig på arbetstid?

– Det är upp till varje arbetsgivare att besluta om arbetstagare får vara lediga med bibehållen lön för att vaccinera sig, samt att lösa den praktiska hanteringen av detta. Någon rättighet enligt lag eller avtal finns inte. Men det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av covid-19. SKR förordar en generös inställning från arbetsgivarnas sida. Även Lärarförbundet anser att vaccinering bör kunna erbjudas på arbetstid.

LÄSTIPS Kommunen inför covid-tester i skolan

Kan jag kräva att huvudmannen tillhandahåller munskydd?

– Vilka åtgärder som behöver sättas in på de enskilda arbetsplatserna för att minska risken för smittspridning är en fråga som skall tas med i riskbedömningen. Enligt både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket kan munskydd behöva användas i situationer där det är svårt att hålla avstånd eller där ett barn insjuknar under dagen. I sådana situationer skall arbetsgivaren tillhandahålla skyddsutrustning.

Om en kollega är smittad och jag väntar på testsvar, kan jag vara på arbetsplatsen?

– Nej, Folkhälsomyndigheten säger att man inte ska vara på arbetet i sådana fall. I skolan råder ingen skillnad mot andra arbetsplatser.

Om en skola fortfarande inte vidtar tillräckliga åtgärder för att skapa en smittsäker miljö, vad gör jag då?

– Ta kontakt med ditt skyddsombud eller annan facklig företrädare och kräv att en riskbedömning görs. Arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning i samverkan med skyddsombudet och vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att ingen ska bli smittad i arbetet.

Jag kommer att vara höggravid kring skolstart och vaccinet rekommenderas inte om man är höggravid. Vad gäller? Måste jag gå tillbaka till arbetsplatsen?

– Nej. Socialstyrelsen har en lista på diagnoser som ger förhöjd risk för allvarlig sjukdom vid covid-19-smitta och dit hör graviditet från och med vecka 20. Det finns förhöjd risk till för tidig födsel för gravida som insjuknar i covid-19 och det innebär risker för barnet. Därför kan gravida söka graviditetspenning. Den kan också sökas på deltid i de fall där hemarbete är möjligt.

Om jag är gravid och vill gå tillbaka till jobbet, kan arbetsgivaren tvinga mig vara hemma?

– Ja, arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar och i det ligger att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Om det inte går att säkra arbetsmiljön och arbetsgivaren bedömer att det inte finns säkert arbete att erbjuda, måste arbetstagaren följa instruktionerna. Det kan innebära ett förbud mot att arbeta. Det går inte göra en egen bedömning om att det nog går bra…och att ”jag tar risken”. Tag hjälp av ditt skyddsombud i dialogen med arbetsgivaren.

Jag vill gärna ha båda sprutor innan skolstart i höst. Kan jag få stanna hemma tills jag fått andra sprutan?

– Nej, FHM:s rekommendationer är att när man fått första spruta så har man ett skydd som är gott nog.

Och om jag är en person i riskgrupp? Får jag stanna hemma tills jag fått andra sprutan då?

– Om du tillhör en riskgrupp, bör du få en särskild bedömning av läkare, som får vara vägledande i varje enskilt fall.

Vaccin – kommer barn att vaccineras i höst?

– Det vet vi inte i dagsläget. Det finns ännu inget godkänt vaccin för barn.

Jag misstänker att jag fått långtidscovid, vad ska jag göra?

– Ta kontakt med sjukvården.

Mer om semester och ferie, lovskola och sommarförskola – se frågor och svar hos Lärarförbundet här!

LÄS ÄVEN

Underbetyg till IES i studiero och trygghet

Wiman: Därför hatar jag att sätta betyg

Wiman vaccination av lärare