Sök

Skolan skulle ha öppet hus: ”Provocerande”

Mellanstadielärare Amanda Nordenberg kände sig dåligt lyssnad på, men nu har skolan där hon arbetar tänkt om.

När läraren Amanda Nordenberg fick veta att skolan hon arbetar på planerade att hålla öppet hus mitt i pandemin, reagerade hon starkt.
Men efter att Läraren.se hört av sig, väljer skolan nu att förändra upplägget.

Krönika: Jag är lärare, inte snorpolis!

Mellanstadielärare Amanda Nordenberg på Entréskolan (4-9) i Enköping tillhör riskgrupp för covid-19 eftersom hon är diabetiker. Hon ifrågasatte beslutet att hålla öppet hus.

– Det känns provocerande att vi lärare ska behöva utsättas för en ökad smittrisk genom att skolan bjuder in familjer till fysiska träffar i skolan, vår arbetsplats. Medan resten av samhället gör allt för att minimera fysiska möten, förväntas vi lärare utsätta oss för både det ena och andra, som om vi vore immuna.

LÄS MER Läraren som tecknat sina egna coronasymptom

På Entréskolan i Enköping går 135 elever och skolans 12 lärare har framfört sina synpunkter om att ställa in det öppna huset den 18 november. Men Amanda Nordenberg berättar att de inte fått något gensvar från skolans huvudman på de mail som de skickat.

Sven-Göran Febo, vd och huvudman.

– Jag har inte nåtts av de synpunkterna, svarar Sven-Göran Febo, vd och huvudman för friskolekoncernen Entréskolan, första gången Läraren.se kontaktar honom.

Därefter har det hänt saker. Han har börjat ta in lärarnas åsikter.

”Stort och viktigt beslut”

Entréskolan har verksamhet i totalt fyra städer i Sverige och Sven-Göran Febo poängterar att skolorna planerar att genomföra ett anpassat öppet hus där bara ett sällskap åt gången får göra rundvandringen i skolan och guiden bär skyddsutrustning. Det blir inget traditionellt öppet hus med mingel.

Varför inte ställa in helt och hållet?

– Trots pandemin står ett skolval för dörren. Det är ett stort och viktigt beslut för barn och vårdnadshavare och då vill vi ge dem chansen att bilda sig en uppfattning för att kunna göra välgrundade skolval. Genom vårt anpassade öppet hus kan vi under kontrollerade former ta emot de familjer som vill titta på skolan som annars behöver boka in studiebesök, som vi då måste ta emot under dagtid när det pågår annan verksamhet och därmed är en större risk för smitta.

Amanda Nordenberg tycker att det kunde räcka med att presentera en digital rundvandring på skolans hemsida. Något som nu också erbjuds.

– Det som svider är att vi lärare inte blev lyssnade på. Däremot, när skolan drog igång sin reklamkampanj om öppet hus på sociala medier, och det kom in synpunkter som ifrågasatte lämpligheten i detta, och då Läraren.se hörde av sig – då skyndade sig skolan att ändra sina rutiner.

Uppdaterade rutiner

Sven-Göran Febo berättar att Entréskolekoncernen självklart ändrar och uppdaterar sina planer om öppet hus utifrån såväl myndigheters råd och åsikter som kommer in.

– Vi kommer inte tvinga någon lärare att medverka på öppet hus på våra skolor om de känner sig osäkra. Är det fler lärare som inte vill kommer vi givetvis omvärdera genomförandet eller så ställer vi in öppet hus.

– Rektor på varje skola beslutar huruvida de vill genomföra ett öppet hus med guidade visningar eller enbart digitalt. Enköping har idag beslutat att genomföra det digitalt och jag ser inget konstigt med att rektor nu fattat det beslutet utifrån att lärarna inte känt sig bekväma med ett fysiskt öppet hus.

LÄS ÄVEN

Anna Ekström: ”Lärare måste få kunna jobba hemma”

Kritiken: Arbetsgivarna tar inte ansvar för covid-pressen

Lärarnas krav: Distansjobb måste gälla även skolan