Sök

Skralt med covid-bonus till lärare

Av de 22 största skolhuvudmännen är det bara Malmö som eventuellt kommer ge lärarna en covid-bonus. Gävle delar dock ut tre lediga dagar för återhämtning. Foto: Adobe Stock och Colourbox

Att staten skjuter till extra till skolan under pandemin, frigör mycket sällan medel för lärarna.
Det visar Läraren.se:s genomgång av Sveriges 22 största kommuner och friskolekoncerner.

LÄSTIPS Vinnarna och förlorarna när covid-miljarden delas ut

Kommunerna rapporterar ett ekonomiskt överskott under pandemin, vilket bland annat Sveriges radio skrivit om.

På skolområdet har regeringen precis annonserat ytterligare statsbidrag för att minska effekterna av covid-19.

Och statsepidemiolog Anders Tegnell gör klart att skolan kommer att tvingas förhålla sig till pandemin även under hösten.

Men av landets 22 största kommunala skolhuvudmän är det endast Malmö som överväger att glänta på plånboken för sina lärare, utöver det generella engångspåslag på 2 000 kronor som ingår i Skolavtal-21.

– Det är inte omöjligt att det liksom förra året kan bli någon form av extraersättning till de anställda i kommunen senare i år. Men det finns ännu så länge inga beslut. Statsbidraget kommer inte användas till detta ändamål, svarar Anders Malmquist, skolchef i Malmö.

LÄSTIPS Svarar på lärarnas tuffa frågor om nya avtalet

Från Uppsala svarar utbildningsdirektör Susana Olsson Casas:

 – Den information jag har idag är att den nationella satsningen inte kommer att gå till bonusar. Det finns just nu inga planer på bonusar till medarbetare. Det finns i det nya Lärarnas centrala avtal, HÖK21, en engångsutbetalning på 2 000 kronor som betalas ut i sommar utöver den ordinarie löneöversynen. Men det är en del av det centrala avtalet i hela riket, skriver Olsson Casas i ett mejlsvar.

LÄSTIPS Kritiken mot de 350 skolmiljonerna

Ska säkra elevernas utbildning

I Umeå gäller samma sak:

– Satsningarna ska användas för att ge skolhuvudmännen ökade möjligheter att bland annat erbjuda eleverna den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin. Umeå kommun kommer att nyttja tillkommande medel för att säkra elevernas utbildning och vidta arbetsmiljöåtgärder för elever och lärare i enlighet med bidragens intention. Utdelande av bonus är inte del av intentionen, skriver utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin.

Skolkoncernen Academedia tillhör fåtalet. De betalade ut 2 000 kronor var till samtliga anställda i januari 2021, och har inga planer på ytterligare bonusar under året.

IES: Bonusar inte aktuellt

Från Internationella engelska skolan beskedet dock negativt.

– Bonus är alltså inte aktuellt men vi jobbar lokalt på varje skola med att skapa så bra förutsättningar som möjligt för vår personal under denna rådande pandemi där alla gör fantastiska insatser för våra elever, svarar kommunikationsansvarig Linda Norberg i ett mejl.

Bonus eller inte – så gör de 22 största

Stockholm: Nej.

Göteborg: Gymnasiet: Nej. Grundskolan: Svar saknas.

Malmö: Eventuellt.

Uppsala: Nej.

Linköping: Nej. Erbjuder dock enskilda samtal eller grupphandledning för medarbetare inom förskola och skola ”för att bearbeta den påverkan pandemin haft”.

Örebro: Svar saknas.

Västerås: Nej. Däremot fick alla anställda på Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad förstärkt julgåva i samband med julen 2020. Den ordinarie julgåvan i form av presentkort på 300 kronor förstärktes då med ytterligare 700 kronor.

Helsingborg: Nej.

Norrköping: Nej.

Jönköping: Nej.

Umeå: Nej.

Lund: Nej. Men presentkort på 1 000 kronor till samtliga kommunanställda innan årsskiftet.

Borås: Nej. Grundskolan lägger pengarna på barn med ”socioekonomisk uppförsbacke”.

Huddinge: Nej.

Eskilstuna: Nej.

Nacka: Nej.

Halmstad: Nej.

Gävle: Tre lediga dagar för återhämtning under 2021.

Södertälje: Svar saknas.

Sundsvall: Nej.

Academedia: Samtliga anställda fick 2 000 kronor i januari 2021.

Internationella engelska skolan: Nej.

LÄS ÄVEN

FHM backar om masstester i skolan

Lärarstipendier för miljoner

Här är de största FB-grupperna för lärare

LISTOR: Här hoppar flest av lärarutbildningen