Sök
Publishing-priset logga

Skolverket: Kunskapsstapp under pandemin

Risk för att nuvarande elever blir ”corona-kullar” enligt Skolverkets rapport.

Hösten blir utmanande. Det säger Skolverket, efter sin intervjuundersökning om hur pandemin påverkat skolan. Den stora frånvaron bland både elever och lärare har orsakat ett kunskapstapp.

LÄSTIPS Tegnells glädjebesked inför hösten

Det är inga bomber som myndigheten släpper: intervjuer med förskola, grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbildningen (komvux), visar på kunskapstapp och bristande likvärdighet.

Störst är risken för kunskapstapp i gymnasieskolan, som tvingats till fjärrundervisning.

Risk för ”covid-kull”

”Skolverket bedömer att det kan finnas en risk för att eleverna inte får de färdigheter och kunskaper de annars skulle ha fått”, skriver myndigheten i sitt pressmeddelande.

Myndighetsspråk för att det riskerar att skapas en corona-kull, med sämre förutsättningar på arbetsmarknaden och i livet än sina föregångare och efterföljare.

LÄSTIPS Så mycket kostar det att covid-stänga skolan

Utbildningstappet kommer sig av den höga frånvaron, både bland elever och lärare. Värst drabbas elever med mindre studievana och elever i behov av stöd.

Så hanterar de bristen

– Det pågår en rad olika åtgärder för att motverka eventuella utbildningstapp. Behoven och förutsättningarna ser väldigt olika ut. Från Skolverkets sida gör vi allt vi kan för att stödja ansvariga inom skolan i vad som även i höst kommer vara en utmanande situation, säger Anna Castberg, chef för utredningsenheten på Skolverket, i pressmeddelandet.

Regeringen har tidigare gjort det möjligt för huvudmännen att förlänga lovskolan, och lägga undervisning på helger. 
Men trots saftigt lockbete är intresset ljumt bland Läraren.se:s läsare.

LÄSTIPS Tredubbel lön på sommaren – svagt intresse

I skolverkets intervju ingår företrädare för kommuner och fristående skolor, 70 procent av dessa varnar för utbildningstapp bland gymnasieungdomar.

Samtidigt brister den redan bristande likvärdigheten.

Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM:s) del av undersökningen pekar på bristande stöd för elever som behöver, och det finns tecken på att förskola och särskola tvingats prioritera omsorg över utbildning.

Här är stödet som krävs

Skolverket anser att kommunerna och de fristående huvudmännen kommer att behöva stöd vad gäller att återgå till normal undervisning på ett smittsäkert vis, att kartlägga eventuella kunskapsunderskott samt att få hjälp med hur man ska kartlägga behovet av elevhälsa och studievägledning efter pandemin.

Undersökningen är menad som en ögonblicksbild av läget, och kommer att ligga till grund för en större undersökning under hösten 2021.

Då kommer facit

Skolverket har ett pågående regeringsuppdrag att hålla koll på pandemins konsekvenser för skolan, ett uppdrag som ska slutredovisas under 2022.

LÄS ÄVEN

Covid och sommar – detta gäller

Lärarna om Arbetsmiljöverkets covid-tips