Sök

Skolverket gör en blixtöversyn av skolstängningarna

Efter Lärarens rapportering om att myndigheterna saknar kontroll över omfattningen av skolstängningar på nationell nivå har nu Skolverket beslutat att göra en blixtöversyn.

Skolverket har efter Lärarens artiklar beslutat att snabbutreda vilka huvudmän som har stängt ned sina högstadier helt eller delvis.

Trots att högstadier stängt ned på löpande band efter regeringens beslut har varken skolmyndigheter, regeringen eller SKR följt upp hur många som infört distansundervisning och i vilken omfattning. Det skrev Läraren.se i onsdags.

Nu har Skolverket beslutat om en blixtöversyn där samtliga 290 kommuner och de 33 största enskilda friskoleaktörerna kontaktas genom telefonintervjuer under fredagen och måndagen.

Anna Castberg

Varför gör ni detta?

– Det handlar om att intresset hos både allmänheten, vår uppdragsgivare och hos oss själva är så pass stort att det är värt att göra en sådan här utredning. Skolverket har bedömt att det finns ett brådskande behov av en undersökning riktad till de huvudmän som bedriver undervisning på högstadienivå för att få en samlad bild av om dessa infört fjärr- eller distansundervisning, och utifrån vilken reglering i den aktuella förordningen, säger Anna Castberg, enhetschef på analysavdelningen på Skolverket.

Undersökningen kommer inte att ge en helhetsbild kring hur läget förändras vecka för vecka men den ger en ögonblicksbild hur läget ser ut just nu. Ett 30-tal anställda på Skolverket ringer runt för att få in svar snabbt. De använder fasta frågeformulär för att få en samstämig uppfattning om omfattningen av fjärr- och distansundervisningen.

Vad kommer ni fråga om?

– Vi kommer att undersöka vilka som har distansundervisning och i vilken utsträckning. Vi kommer också ställa frågor om varför skolhuvudmännen valt att gå över till distansundervisning. Om det är på grund av sjukdom bland lärarna, att minska trängseln i lokaltrafiken eller trängseln i skolan eller andra skäl. Vi har valt att göra telefonintervjuer för att även kunna ta in kommentarer, säger Anna Castberg.

Utredningen ska sammanställas i en rapport som väntas bli klar inom någon eller ett par veckor men publiceringsdatum är ännu inte klart.

– Vi vet att intresset för detta är stort både från vår uppdragsgivare och från allmänheten så vi kommer att publicera detta så fort vi är klara, säger Anna Castberg.

LÄS ÄVEN

Olika beslut om distans: ”Enormt problematiskt”

Jaara Åstrands krav: ”Rensa bort allt som inte är nödvändigt”

Högstadieläraren: ”Övergå till distans nu!"

Liberalerna vill följa upp skolstängningarna