Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Skolverket följer upp pandemins konsekvenser för skolan

Regeringen har nu gett Skolverket i uppdrag att följa upp konsekvenserna av coronapandemin.

Coronapandemin har lett till stora utmaningar för personal, barn, elever och studerande inom skolväsendet. Regeringen har nu gett Skolverket i uppdrag att följa upp konsekvenserna.

I höst väntas gymnasieskolorna öppna igen och ta emot sina elever efter månader med digital undervisning. Personal på förskolor och grundskolor har under vårterminen kämpat med att hålla öppet mitt under pandemin.

Regeringen vill nu få in kunskap om hur deras och andra myndigheters beslut och insatser har påverkat skolan. Därför har Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) nu fått i uppdrag att följa upp konsekvenserna.

”Fånga behov av ytterligare åtgärder”

De ska göra det i samråd med andra skolmyndigheter som exempelvis Skolinspektionen, Myndigheter för specialpedagogik och andra relevanta myndigheter samt skolaktörer.

– Våren 2020 har varit annorlunda och många har fått ställa om till nya arbetssätt på mycket kort tid. Nu är det dags att snabbt följa upp hur pandemin har påverkat utbildningen för barn, elever och studerande. Det är viktigt för att ge oss goda möjligheter att fånga upp behov av ytterligare åtgärder under nästa läsår och för att samla kunskap om en liknande situation skulle uppstå i framtiden, säger utbildningsminister Anna Ekström.