Sök

"Skolstarten en jätteutmaning"

Svensk Kollektivtrafik hoppas att fler skolor ska justera starttiderna för att kunna hantera trängseln vid skolstarten. Foto: Getty

– Skolstarten blir en jätteutmaning och vi kommer nu att intensifiera arbetet mot trängsel, sa Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik, vid Folkhälsomyndighetens pressträff på torsdagen.

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utarbetat riktlinjer för hur kollektivtrafiken på bästa sätt ska kunna hantera den ökade trängseln som skolstarten innebär.

Kollektivtrafiken kommer att satsa mycket på att analysera reseflödet och utifrån det förstärka där så behövs.

– Det kan innebära att vi behöver omfördela resurserna, dra in en linje för att sätta de resurserna någon annanstans, sa Helena Leufstadius.

Hoppas fler skolor justerar schemat

Var gränsen för trängsel går är en definitionsfråga som inte har ett entydigt svar, resonerade hon. Det är upp till varje individ att göra den bedömningen och ta sitt ansvar därefter.

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

– Vi har inga mandat att avvisa någon resande. Att hålla nere trängseln bygger på alla goda krafters samverkan: Att skolor justerar sina starttider, att endast de som verkligen behöver resa kollektivt gör det, att de som kan gå eller cykla gör det.

Statsepidemiolog Anders Tegnell ser inte kollektivt resande som en stor källa till smittspridning.

– De studier som finns pekar inte på kollektivtrafiken som den stora motorn i smittspridningen av covid. Kollektivtrafiken står för någon enstaka procent, enligt de studier som gjorts.

– Man ska inte överdriva samtidigt är det jätteviktigt att hålla koll på utvecklingen. Det vill säga hålla avstånd, undvika trängsel så att vi undviker situationer så att vi får utökad smittspridning.

Munskydd

Frågan om munskydd eller ej togs också upp på pressträffen.

Anders Tegnell utesluter inte att munskydd skulle kunna vara till nytta vid lokala smittoutbrott, men att läget i Sverige för närvarande är stabilt och inte kräver något sådant.

– De som rekommenderar att använda munskydd har också ett stort ansvar att informera om hur man använder dem på ett säkert och korrekt sätt. Det finns många frågor kring munskydd och dess handhavande som måste lösas för att de ska vara effektiva.

LÄS OCKSÅ:

Skolstart med krav på munskydd i Danmark

Distansundervisningen fortsätter på gymnasieskolor