Sök

Skolplikten gäller – grundskolan behöver inte undervisa på distans

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Skolverket sätter ner foten i frågan om grundskolelärare som dubbelarbetar på grund av covid-19.
– Egentligen är det väldigt enkelt – grundskolan förväntas inte ha distansundervisning, säger generaldirektören Peter Fredriksson.

Var femte lärare dubbeljobbar och undervisar frånvarande elever digitalt, enligt en Sifo-undersökning. Enligt Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson gäller samma regler som vanligt med skolplikten. FOTO: Johan Strindberg, iStock

Stor frånvaro bland kollegor och stor elevfrånvaro ökar lärarnas arbetsbörda på låg- och mellanstadium, där skolorna fortfarande ska vara öppna. Det gäller att både täcka upp för frånvarande medarbetare, men också att undervisa barn som stannar hemma men inte i egentlig mening är sjuka. Lärarnas Tidning har tidigare skrivit om strömningsstressen, att undervisa fysiskt och digitalt parallellt.

– Vi ser att gråzonen mellan frånvaro och närvaro är jättepåfrestande. Vi tycker att det är riktigt anmärkningsvärt att regeringen inte uttalar tydligt att samma krav inte kan gälla under rådande situation, varken undervisning, anpassning eller särskilt stöd fungerar som under normala omständigheter, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Det finns ett underlag också, Sifo/Kantar har på Lärarförbundets uppdrag stämt av läget med landets lärare. Underlaget är för litet för att vara signifikant, men ger en fingervisning (flera val är möjliga):

Av 522 mellanstadielärare täcker 61 procent upp för kolleger mer än vanligt, 62 procent planerar för frånvarande elever, och 19 procent undervisar frånvarande elever digitalt.

Utbildningsminister Anna Ekström (S):

– Jag har inget besked i frågan. Om man inte klarar att leva upp till en paragraf, för att förutsättningarna inte finns mitt i pandemin är det ju förståeligt. Då skulle jag vara mer orolig om folk inte vågar fatta ett beslut än om de fattar det beslut som är det bästa möjliga i en tuff situation, säger hon.

På Skolverket har Peter Fredriksson märkt av förvirringen.

– Det är en viss oreda om vad som gäller på vissa skolor. Egentligen är det väldigt enkelt. Antingen är det ordinarie undervisning och skolan är öppen. Eller så har man distansundervisning, när skolan är stängd, säger han.

För att grundskolor ska kunna stänga sin fysiska undervisning, krävs att det saknas personal i den grad att det inte är fysiskt möjligt att fortsätta undervisa på plats, eller att smittskyddsläkare beslutar om stängning.

– Om skolan inte är stängd är det skolplikt som gäller och elever får sin undervisning i skolan. Det är samma regler som annars. Undervisningen pågår i skolan, och ska eleverna ta del av undervisningen så ska de vara i skolan. Skolan har inte skyldighet att bedriva distansundervisning parallellt med vanlig undervisning. Om elever är sjuka är de hemma och går miste om undervisningen, säger Peter Fredriksson.

– Är eleverna borta under flera veckor, då finns det praxis. Då brukar elever få hemuppgifter att göra. Och så får det vara nog med det. Man bör förhålla sig till den praxis som man i vanliga fall förhåller sig till när elever är sjuka och inte deltar i arbetet. Jag kan inte se att det skulle vara skillnad på att ge samma uppgift till en eller tio elever, säger han.

Lärarnas Tidning har följt Anna Ekströms arbete under corona-krisen, och en längre intervju publiceras senare här på Lärarnas tidnings sajt,  och i tidningen.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.