Sök

Skarpa kritiken mot FHM: Lärares covid-risk kan vara högre

Lärare löper betydligt högre risk än många andra yrken, att drabbas av covid-19. Det menar två forskare vid Uppsala universitet.

Statsvetarna Per Adman och Jonas Larsson Taghizadeh har gått igenom Folkhälsomyndighetens riskrapport för olika yrken – och drar helt andra slutsatser än myndigheten. De menar att lärare löper betydligt högre covid-risk än andra.

Folkhälsomyndighetens (FHM) genomgång av antalet sjukhusvårdade för Covid-19 slår fast att lärare löper väldigt liten risk för smitta, vilket statsepidemiolog Anders Tegnell vid flera tillfällen bekräftat.

FHM:s riskindex låg kring 1. Statsvetarna Per Adman och Jonas Larsson Taghizadeh, vid Uppsala universitet, har kommit fram till en risk på 1,7, vilket de beskriver i en debattartikel i GP.

Risken är alltså nära dubbelt så stor som FHM säger – och forskarna vill se en omräkning från FHM:s sida.

– De har tagit bort yrken med mindre än 15 fall av smitta. Det finns anledningar att ta bort dem, till exempel kan små urval leda till osäkra resultat. Men det blir problem när man uttalar sig om andra yrken, till exempel lärare, säger Per Adman, docent vid statsvetenskapliga institutionen.

Att ta bort små smittogrupper gör att lärargruppen riskerar att framstå som mindre drabbad än den egentligen är.

Men det handlar också om att FHM:s rapport inte tar hänsyn till socioekonomiska faktorer. Man vet att taxiförare löper stor risk att bli smittade.
Men man vet inte om de smittas på jobbet eller privat. Det samma gäller lärare.

– De jämför yrken med lägre inkomst och utbildning än genomsnittsläraren. Och vi vet att de är viktiga faktorer som påverkar levnadsvanor, som hur man bor. Det påverkar också risken att bli smittad, säger Per Adman.

Bättre socioekonomiskt

Lärare har generellt sett bättre socioekonomiska förutsättningar än till exempel taxi- och busschaufförer, menar Per Adman. Det kan till exempel innebära bättre levnadsvillkor och lägre smittorisk privat. Vilket alltså kan innebära att risken att drabbas av covid-19 i större utsträckning finns på jobbet.

– Folkhälsomyndigheten har heller inte jämfört olika typer av lärare. De har ungefär samma utbildning. Och risken var lägre för gymnasielärare, som undervisade på distans under hela perioden. Det mest troliga är att lärare som har klassrumsundervisning löper större risk att smittas, säger Per Adman.

Läraren.se har kontaktat Folkhälsomyndigheten. Där säger pressavdelningen att frågan är komplex och behöver utredas mer innan det går att uttala sig.

– Jag tycker FHM borde göra om analyserna med hjälp av ytterligare data från SCB och ta hänsyn till skillnader som kön, ålder, utbildning, inkomst, och boende. Sedan kan de dra nya slutsatser om risker för olika yrken. För att få en bra bild av riskerna med distansundervisning borde de jämföra gymnasielärare med högstadielärare. Eleverna här är i mer jämförbar ålder skillnader i utbildning och inkomst är ännu mindre för dessa lärargrupper än vad gäller andra lärarkategorier, säger Per Adman.

 

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.