Sök

Sifo-undersökning: 6 av 10 förskollärare oroliga för coronasmitta på jobbet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Nästan 6 av 10 förskollärare är mycket eller ganska oroliga för att bli smittade av corona genom jobbet.
Det visar en ny undersökning från Lärarförbundet.

Mer än varannan förskollärare uppger att de är oroliga för coronasmitta på sin arbetsplats, eller på vägen till eller hem från jobbet. Foto: iStock

Coronapandemin har skapat både oro, omflyttning av personal och förändrade arbetsuppgifter för förskolans personal. Det pressade läget har lett till att 75 procent av de 790 intervjuade i Lärarförbundets nya undersökningen anser att de har mycket (28 procent) eller något (47 procent) svårare att uppnå kraven för verksamheten utifrån skollagen och läroplanen.

–  Det är påfrestande att gå omkring och bära på en oro att riskera att bli smittad i samband med sitt arbete, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande på Lärarförbundet.

Hon betonar att det finns mycket som just nu skapar oro hos förskollärarna. Många undrar hur länge de ska orka med påfrestningarna ifall det blir en långvarig pandemi. Förskollärare ringer också förbundet för att lyfta sin oro över att de tillhör en riskgrupp. Andra oroar sig för att tappa de barn som verkligen behöver förskolans verksamhet just nu.

– Vi vet att de barn som bor i de mest utsatta områdena inte kommer överhuvudtaget till förskolorna just nu. Så den sammanlagda oron påverkar så klart hur man mår och hur man kan prestera. Men jag upplever samtidigt att när man väl har kommit till sitt jobb så gör man det bästa av situationen och tar sitt ansvar, säger Johanna Jaara Åstrand.

En tredjedel av de som svarat uppger att de har behövt arbeta i barn- och elevgrupper där de normalt inte arbetar och ungefär lika många anger att de har arbetat med andra arbetsuppgifter än vad de normalt gör (till exempel vid matservering).

– Framförallt handlar frustrationen om att man tvingas göra andra yrkeskategoriers arbetsuppgifter samtidigt som man även täcker upp för kollegor som är sjuka. Och att man måste slå ihop avdelningar för att kunna fortsätta att ha någon verksamhet. Det här leder i förlängningen till en helt ohållbar arbetssituation. Och en väldigt tuff arbetsbelastning. Det är därför vi driver på att man ska förstärka på förskolorna med permitterad personal från näringslivet istället för att flytta runt kommunens personal mellan förskolor och andra verksamheter, säger hon.

Sex procent av de anställda som svarat, under tidsperioden, har flyttats till andra förskolor/skolor. Däremot har ingen av förskollärarna flyttats till andra verksamheter (tex äldreomsorgen).

– Vi vet däremot att andra yrkeskategorier, som exempelvis städ och matpersonal, nu flyttas runt i kommunerna. De är viktiga stödfunktioner på förskolorna, inte minst nu, när många förskollärarna utför dubbla jobb med att täcka upp för sjuka kollegor. Förskollärarna behöver verkligen inte ytterligare arbetsuppgifter som exempelvis städning i det här läget när det dessutom krävs extra mycket städning. Det hör ju inte till vardagen att man måste använda desinfektionsmedel på varenda liten grej, men så är det nu och det är både påfrestande och tidskrävande, säger Johanna Jaara Åstrand.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, betonar att oron är stor hos landets förskollärare just nu.

Av de 114 rektorerna som svarat har drygt hälften angett att de är mycket (10 procent) eller ganska (41 procent) oroliga för medarbetarnas arbetsbelastning. Samtidigt finns det rektorer som inte alls (11 procent) är oroliga eller inte särskilt oroliga (38 procent) över arbetsbelastningen.

Johanna Jaara Åstrand tror att skillnaden i rektorernas oro speglar att smittspridningen och därmed situationen på förskolorna varierar mycket ute i landet.  Hon säger att det också finns skillnader mellan förskolor inom samma områden.

– Det finns förskolor som får behålla sin personal och där föräldrar hörsammar riktlinjerna och håller sina barn hemma när de är sjuka eller visar symptom. Det finns förskolor som aldrig haft så små barngrupper så den situationen är också sann på sina håll. Men det hjälper föga för de som nu går på knäna. Och trots att det finns skillnader så uppger 75 procent av förskollärarna att de har svårt eller mycket svårt att leva upp till kraven i skollagen och läroplanen och det är allvarligt, säger hon.